Groenlunch februari: Bart Schuitema van EAZ Wind

24 januari 2019

Groenlunch februari: Bart Schuitema van EAZ Wind

Bart Schuitema van EAZ Wind

Eind vorig jaar is het concept Klimaatakkoord gepresenteerd. Als uitwerking van het Klimaatakkoord gaan provincie Fryslân, de Friese gemeenten en andere relevante partijen aan de slag met de Regionale Energie Strategie (RES) Fryslân. In de RES wordt duidelijk hoe we omgaan met duurzame energieopwekking in Fryslân zoals zonnepanelen. Ook zal de vraag actueel worden hoe we met windmolens in Fryslân om willen gaan. In Groningen zijn momenteel kleine windmolens zeer populair. Dit is EAZ Twaalf, een kleine windmolen met houten bladen en groene mast.  Deze windmolen is uitermate geschikt voor agrarische bedrijven en dorpsgemeenschappen.

Spreker

Tijdens de Groenlunch van februari zal Bart Schuitema van EAZ Wind u alles vertellen over EAZ Wind en de EAZ Twaalf, de door haar ontwikkelde windturbine. In 60 minuten neemt hij ons mee in de wereld van de windturbines. EAZ Wind streeft naar turbines die landschappelijk goed in te passen zijn en een vriendelijke uitstraling hebben. Bart zal u tijdens de Groenlunch alles vertellen over de tot nog toe opgedane ervaringen, de voordelen, maar ook de nadelen van de turbines. Met deze informerende Groenlunch geven we input aan de discussie rond de Regionale Energie Strategie Fryslân.

Klik hier om u aan te melden

Inloop is vanaf 11.45 uur. Gezien de drukte bieden wij deze keer geen lunch aan. Wel bieden wij koffie/thee aan. Om 12.00 uur begint de presentatie. Einde van de bijeenkomst is om 13.00 uur.

Waar: De Kanselarij, Turfmarkt 11, 8911 KS te Leeuwarden (let op: dit is een gewijzigde locatie)

Datum: maandag 11 februari

Tijd: 12.00 – 13.00 uur

U bent van harte welkom!