Groenlunch: Landbouw en landschap in Fryslân

18 april 2019

In Fryslân is al een tijdje een discussie aan de gang over veranderingen in de landbouw. Overheden, de burger, allemaal willen ze graag dat de boer meer boert in harmonie met de natuur. Het is echter de vraag wie deze transitie gaat betalen. Wordt alles bij de boer neergelegd of zijn er ook andere nieuwe verdienmodellen mogelijk?

Spreker tijdens de Groenlunch is Theo Vogelzang, onderzoeker aan de Wageningse Universiteit. Hij gaat in op hoe de landbouw in Fryslân er in de toekomst uit zou kunnen zien. Hij gaat in op mogelijke verdienmodellen ondermeer gericht op het veenweidegebied. Naar zijn mening kan natuurinclusieve landbouw in de veenweidegebieden de sleutel vormen voor een duurzame toekomst voor landbouw en landschap.

Deze Groenlunch is onderdeel van een totaalprogramma over “Panorama Nederland”. Panorama Nederland is een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Het laat zien hoe de grote maatschappelijke vraagstukken van nu de sleutel kunnen zijn voor welkome, structurele verbeteringen in de toekomst. Klik hier voor meer informatie over Panorama.

Klik hier om u aan te melden

 

Inloop is vanaf 11.45 uur. In de Kanselarij kunt u in het café een broodje kopen, wij bieden u graag koffie of thee aan. Om 12.00 uur begint de presentatie. Einde van de bijeenkomst is om 13.00 uur.

Waar: De Kanselarij, Turfmarkt 11, 8911 KS te Leeuwarden
Datum: maandag 3 juni
Tijd: 12.00 – 13.00 uur