Groenlunch maart: Frank Berendse

19 februari 2019

Groenlunch maart: Frank Berendse

Het herstel van natuur in Nederland verdient drastisch ingrijpen. Spreker van de Groenlunch van maart, Frank Berendse, emeritus hoogleraar Natuurbeheer en Plantenecologie aan de Wageningen Universiteit, is van mening dat om de biodiversiteit te herstellen er door de overheid stevig ingegrepen moet worden. Grotere aaneengesloten natuurgebieden moeten worden aangelegd en de landbouw moet worden omgevormd. Polderen, zoals het recent gepresenteerde Deltaplan Biodiversiteitsherstel biedt onvoldoende oplossingen. Tijdens de Groenlunch zal hij stilstaan bij welke maatregelen nu echt nodig zijn om de biodiversiteit te herstellen en zal ingaan op de aanpak zoals we die in Fryslân voor ogen hebben.

Klik hier om u aan te melden

Inloop is vanaf 11.45 uur. Gezien de verwachte drukte bieden wij deze keer geen lunch aan. Wel bieden wij koffie/thee aan. Om 12.00 uur begint de presentatie. Einde van de bijeenkomst is om 13.00 uur.

Waar: De Kanselarij, Turfmarkt 11, 8911 KS te Leeuwarden

Datum: maandag 18 maart

Tijd: 12.00 – 13.00 uur

U bent van harte welkom!