Groenlunch februari: Dr. Ir. Geert Roovers: de verborgen strijd

Groenlunch Dr. Ir. Geert Roovers: de verborgen strijd

De druk op het landschap wordt door de energietransitie steeds groter. Dat wordt steeds zichtbaarder in de vorm van zonneparken en windmolens. Ondertussen is er ook een discussie aan de gang hoe om te gaan met de ondergrond. De ondergrond is namelijk cruciaal voor een duurzame energietransitie. De ondergrond levert duurzame energie, transport van energie gaat via de ondergrond en er wordt gesproken over opslag van energie in de ondergrond. Voor veel burgers is dat letterlijk en figuurlijk niet zichtbaar.

In de Groenlunch van 10 februari komt Dr. Ir. Geert Roovers langs om te spreken over het belang van de ondergrond en de facetten die hierbij om de hoek komen kijken. Hij gaat in op de rol van de ondergrond bij de energietransitie en de daarbij behorende dilemma’s. Wet- en regelgeving lopen nog achter, nieuwe technieken zoals geothermie zijn in ontwikkeling en lokale polarisatie ligt op de loer. Ingegaan wordt op huidige ontwikkelingen en onderzoeken in Fryslân en Twente. Hij legt daarbij de link met ruimtelijke kwaliteit, technische ontwikkelingen, huidige en toekomstige wetgeving – zoals de Omgevingswet en Mijnbouwwet -, lokale regie en de rol van de burger.

Dr. Ir. Geert Roovers is lector Bodem en Ondergrond aan Saxion hogeschool en strategisch adviseur bij Antea Group. Geert Roovers werkt aan een duurzaam gebruik van bodem en ondergrond in de bebouwde omgeving. Hij combineert daarin technologische ontwikkelingen met een ruimtelijk en bestuurlijk perspectief.

Presentatie downloaden