Groenlunch: Vitale Friese Bodem

14 oktober 2021

Groenlunch: Vitale Friese Bodem!

Een gezonde bodem, schatkamer voor land- en tuinbouw

Klik hier om mee te kijken: YouTube (Groenlunch) & Facebook (Ik hou van Fryslân)

De stream start om 12.00 uur.

Een vitale bodem levert zowel ecologisch als economisch perspectief op! Zo produceert een vitale bodem langer voedsel, slaat CO2 op, bindt stikstof, houdt water vast, zorgt voor meer (bodem)biodiversiteit en levert een weerbaarder gewas en gezonder product op.

Demissionair minister Carola Schouten: “Een gezonde bodem is een schatkamer voor onze landbouw en is goed voor de hele samenleving, omdat het invloed heeft op de kwaliteit van ons eten, ons water en onze lucht. Door goed te zorgen voor de bodem dragen we bovendien bij aan het behoud van biodiversiteit en hoeven we minder gewasbeschermingsmiddelen en mest te gebruiken.”

Ook dichter bij huis leeft deze overtuiging. Bevlogen ambassadeur voor herstellende landbouw Theo Mulder (Mulder Agro). “Bodem, plant, dier en mens zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een duurzamer gebruik van de bodem is nodig en is mogelijk. It kin tûker.”

Maar hoe bereik je een vitale bodem? Hoe pak je dit aan? Wat brengt een vitale bodem voor de natuur, voor landbouw, voor consumenten en agrarische ondernemers?

Johannes Bakker van de Stichting CO2L Farming Advies: “Steeds meer boeren en tuinders willen aan de slag met duurzaam bodembeheer. Ze zijn op zoek naar praktische kennis en ondersteuning. Hoe staat mijn bodemleven erbij, wat kan ik doen om de mineralenbalans te optimaliseren, hoe hef ik verdichting op, wat kan ik doen aan vermindering van gebruik aan kunstmest en bestrijdingsmiddelen, hoe pas ik groenbemesters toe in mijn bedrijfsvoering, et cetera.”

Louw Hoekstra van CO2L Farming Advies: “Er is geen standaardoplossing. Welke maatregelen kunnen worden ingevoerd hangt af van de bestaande situatie en moet passen binnen de  financiële mogelijkheden, de wet en de wensen van de individuele boer en tuinder.

In dit webinar nemen we je mee in de wereld van de Vitale Bodem. Onze gastsprekers lichten het onderwerp van alle kanten toe, delen casussen en geven praktische handvatten.

We delen ervaringen uit het project Vitale Friese Bodem van waaruit afgelopen jaar een groep Friese tuinders aan de slag is gegaan met duurzaam bodembeheer. Daarnaast gaan we in op de kansen van duurzaam bodembeheer voor de landbouw in de volle breedte.

Volg ons webinar en ontdek de schatkamer van de vitale bodem.

De sprekers tijdens de Groenlunch zijn:

  • Theo Mulder, Mulder Agro
  • Johannes Bakker, Stichting CO2L Farming
  • Louw Hoekstra, Stichting CO2L Farming
  • Joël van den Broek, Yn ‘e sinne farm
  • Henk Vonk, Sparkberry
  • Gespreksleider: Monique Plantinga, FMF

Praat ook mee!

Heb jij ook een vraag voor de sprekers? Tijdens de uitzending is het mogelijk jouw vraag te sturen! Een selectie wordt tijdens de uitzending behandeld.

Ben jij erbij op 28 oktober? Graag tot dan!

Om 12.00 uur begint de lezing. Einde van de lezing is om 13.15 uur.

Waar: YouTube (Groenlunch) & Facebook (Ik hou van Fryslân)

Datum: Donderdag 28 oktober

Tijd: 12.00 – 13.15 uur

De Groenlunch wordt technisch verzorgd door Diamond Sounds Systems.