Terugkijken. Winst met weidevogel: Verdienmodel voor weidevogelbeheer

14 april 2021

Winst met weidevogel: Verdienmodel voor weidevogelbeheer

U kunt de Groenlunch nu terugkijken:

U kunt ook de rapportage op Terschelling in full-hd terugkijken:

Het gaat slecht met de weidevogel: de populaties van de Kievit en Grutto zijn afgelopen jaren drastisch achter uitgegaan. Weilanden zijn leeg en stil aan het worden. Inmiddels zijn er vele initiatieven gaande om de weidevogel en het daarbij behorende landschap te behouden. Boeren zijn actief met agrarisch natuurbeheer en er is een Aanvalsplan Grutto opgesteld onder leiding van oud minister Winsemius.

Het is belangrijk dat het verdienvermogen van de weidevogelboeren versterkt wordt, zodat het makkelijker voor boeren wordt om over te stappen naar weidevogelbeheer. Het zou fantastisch zijn wanneer boeren extra inkomen genereren door bijvoorbeeld een extra opslag op een liter melk. Of dat er lokaal producten worden ontwikkeld die bijdragen aan het behoud van de weidevogel. Op deze wijze wordt er een vergoeding gecreëerd voor weidevogelbeheer. We zien in Fryslân diverse initiatieven waarmee weidevogelboeren extra inkomen kunnen genereren, zoals op Terschelling met PolderPracht-kaas, De Fryske en Weide Weelde (inmiddels Noordertrots zuivel). Deelnemende boeren krijgen door in te zetten op weidevogelbeheer een extra vergoeding. Daarmee kunnen zij weer inzetten op het behoud van de weidevogels. Een win-win voor boer en natuur.

In het webinar wordt een beeld geschetst wat voor ontwikkelingen er momenteel zijn als het gaat om Weideweelde ervaringen van weidevogelboeren tot nog toe en wat voor tips zij hebben voor hun collega’s.

De sprekers tijdens de Groenlunch zijn:

  • Ferd Crone, oud burgemeester van leeuwarden en mede initiatiefnemer Aanvalsplan grutto: Extra melkgeld voor het behoud van de weidevogels
  • Catharinus Wierda, ondernemer en initiatiefnemer van De Fryske: Veranderingen binnen het kaasschap, perspectief vanuit De Fryske
  • Egbert Zorgdrager, agrariër op Terschelling, melkleverancier voor PolderPracht-Kaas: Ervaringen met weidevogelbeheer en Polderpracht Kaas
  • Marten de Jong, gildeboer en leverancier Weide Weelde: Ervaringen met Weide Weelde

Gespreksleider: Hans van der Werf

Om 12.00 uur begint de lezing. Einde van de lezing is om 13.00 uur.

WaarYouTube (Groenlunch). I.v.m. een beperkte verbinding op locatie kunt u alleen meekijken op Youtube.

Datum: Maandag 26 april

Tijd: 12.00 – 13.00 uur

De Groenlunch wordt technisch verzorgd door Diamond Sounds Systems.

U bent van harte welkom!