GROENLUNCH

23 april 2018

GROENLUNCH

Maandelijks organiseert de Friese Milieu Federatie een GROENLUNCH in de Johannes de Doperkerk te Leeuwarden. Iedereen die zich samen met ons wil inzetten voor een gezond milieu, een rijke natuur en een mooi landschap, is van harte welkom.

De landschapsbiografie in de gemeentelijke omgevingsvisie
Met de komst van het nieuwe omgevingsstelsel gaat er veel veranderen. Bestaande regels gaan op de schop en bijna elke overheid moet een integrale visie op de fysieke leefomgeving opstellen. Aan het opstellen van een omgevingsvisie zijn randvoorwaarden gesteld, maar deze zijn niet altijd concreet en de omgevingsvisie zelf is vormvrij. Dit is aan de ene kant erg flexibel, maar het levert ook vragen op. Want hoe maak je een goede integrale visie? En wanneer ga je aan de slag met de verplichte participatie?

Een gemeentelijke omgevingsvisie dient op hoofdlijnen de fysieke leefomgeving te beschrijven en de kwaliteiten hiervan te benoemen. Eén manier om hier een basis onder te leggen is het maken van een landschapsbiografie. Een landschapsbiografie kan de fysieke leefomgeving beschrijven voor de aspecten bodem en ondergrond (waaronder archeologie), ruimtelijke kwaliteit (waaronder cultuurhistorie en landschap) en een samenhangend beeld geven van de aanwezige kwaliteiten. Bij dit proces zijn er mogelijkheden om burgers en belangenorganisaties te betrekken en zo invulling te geven aan een deel van het participatieproces.

Het ontbreken van concrete randvoorwaarden voor het in kaart brengen van omgevingskwaliteit zorgt voor de nodige verschillen tussen gemeentes. Oscar Borsen, afgestudeerd landschapshistoricus, werkt bij Landschapsbeheer Friesland. Zijn expertise ligt bij landschapshistorie en cultuurhistorisch erfgoed. Onlangs heeft hij meegewerkt aan de landschapsbiografie geschreven voor de gemeente Smallingerland.

In 60 minuten vertelde Oscar Borsen op maandag 19 november over de landschapsbiografie en de mogelijkheden voor het toepassen van een landschapsbiografie binnen het nieuwe omgevingsstelsel. Daarbij wordt ook een handreiking gegeven voor gemeentes die hier zelf mee aan de slag willen.

landschapsbiografie als input voor een gemeentelijke omgevingsvisie_O_Borsen_LBF

Duurzaam verstedelijken, lust of last?
Gedurende de economische crisis is de bouw van woningen en de aanleg van bedrijventerreinen bijna stilgevallen. Nu de crisis voorbij is trekken gemeenten oude plannen uit de kast en proberen het oude bouwtempo weer op te voeren. In de gemeente Leeuwarden worden in de nieuwe woonwijk Zuidlanden 3500 woningen ontwikkeld en bij Sneek en Joure zijn nieuwe bedrijventerreinen gepland. Toch is de wereld wel veranderd: de impact van klimaatverandering doet zich gelden, we willen van het aardgas af en burgers zijn steeds mondiger als het gaat om hun eigen woonomgeving. De vraag is of we verder moeten gaan met waar we voor de crisis zijn gebleven of is het verstandig om ons nu te heroriënteren gelet op de nieuwe opgaven.

Dr Cees-Jan Pen nam ons tijdens de GroenLunch van 17 september 2018 mee in de dilemma’s met betrekking tot het beter en duurzamer benutten van de bestaande bebouwde omgeving versus het snel realiseren van bouwambities en ruimte om te ondernemen en wonen in het weiland. Cees-Jan Pen is lector bij het lectoraat Regionale Concurrentiekracht van Hogeschool Fontys in Eindhoven en deskundig op het gebied van werklocaties (bedrijventerreinen, kantoren en winkels), stedelijke en regionale economie en vastgoed. Hij publiceert veelvoudig over dit onderwerp en schrijft columns in regionale media en Cobouw.

GroenLunch17-09-2018

Overzicht andere presentaties GROENLUNCH:

Willem Foorthuis – Kan Friesland haar 640.000 inwoners zelf voeden? 

“Ik zou durven beweren dat Friesland dan wel het stedelijk veld Leeuwarden zichzelf nu nog geen dag kan voeden”, aldus Willem Foorthuis, Lector Duurzaam Coöperatief Ondernemen van de Hanzehogeschool in Groningen. “De boeren produceren trouwens geen voedsel maar slechts grondstoffen voor voedsel. Verder is een groot deel van de duizenden Friese boeren volstrekt opgehangen aan melk en daarmee is er slechts bulkproductie gericht op de wereldmarkt. In geografische termen noemen we dat een derde wereld economie. En dan experimenteren met streekproducten en op kleine schaal koppelen van producent en afnemer lost niets op. Na jaren van onderzoek is wel komen vast te staan dat de grootverbruikers dit niet willen en dat een business case op deze aanpak niet haalbaar is.”

De presentatie vindt u hier.

Bouwe de Boer – Initiatiefnemer Bouwe de Boer over wereldwijde primeur: Elfwegentocht zonder 1 druppel benzine

Leeuwarden Friesland 2018 haalt het beste in de Friezen naar boven. De thema’s circulaire economie, biodiversiteit, water en duurzame energie zijn een belangrijk onderdeel van LF2018.  Door het hele jaar heen zijn er allerlei interessante projecten die deze thema’s bestrijken. Komende zomer gaat er iets unieks in Friesland gebeuren wat wereldwijd nog niet eerder is geprobeerd. Van 1 t/m 14 juli 2018 vindt de Elfwegentocht plaats, een evenement waarbij heel Fryslân zich twee weken lang fossielvrij voortbeweegt zonder 1 druppel benzine. De Elfwegentocht haalt zoveel mogelijk elektrische auto’s, boten, e-bikes, groengasbussen en andere duurzame voertuigen naar Fryslân. Er komen deelauto’s, moderne liftplekken en andere manieren om samen naar en in onze provincie te reizen. Om dit te organiseren is naast daadkracht en lef, de gehele mienskip nodig om de Elfwegentocht te realiseren. De Friese Milieu Federatie doet uiteraard mee en hopelijk u ook!

De presentatie vindt u hier.