Grote pakkans voor natuurovertreding in Fryslân

10 april 2013

Grote pakkans voor natuurovertreding in Fryslân

Het gaat goed met de natuurhandhaving in Fryslân. Dat blijkt uit de evaluatie van het handhavingprogramma 2012. De speciale Toezichtkring Natuurhandhaving schreef 116 processen-verbaal en 902 bekeuringen uit bij controleacties. Ook deden zij 232 inbeslagnames. De overtredingen varieerden van lichte zaken zoals negeren van een verbod op loslopende honden tot zware vergrijpen als wildstroperij of illegale afvaldumping.

De Toezichtkring spreekt in de evaluatie wel haar zorg uit over illegale roofvogelvervolging. In 2012 kwamen 122 meldingen binnen van roofvogelbestrijding. In 2011 was dat nog 117. Vooral het aantal vergiftigingen nam toe. Ook de dassen hebben het zwaar. Controleurs vonden afgelopen jaar twee vergiftigde dassen en er werden 8 dassenburchten vernield.

De verontrustende ontwikkelingen zijn waarschijnlijk nog maar het topje van de ijsberg. Er is nu nog onvoldoende beeld van de omvang van vervolging van andere dieren. Politiechef Sijbren van der Heide van Politie Noord-Nederland roept daarom op tot een betere samenwerking tussen politie, burgers en belangengroepen om deze criminaliteit beter te kunnen aanpakken.

Fryslân loopt in Nederland voorop in de samenwerking op het gebied van groene handhaving. In de Toezichtkring participeren Politie Noord-Nederland, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, Sportvisserij Fryslân, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Natuurmonumenten en de provincie Fryslân. Vrijdag 12 april bekrachtigen zij die samenwerking nog eens in een convenant. Daarin staan afspraken over de aanpak van de handhaving en de uitvoering van controles. Belangrijk in het convenant is de extra inzet van voorlichting, met als doel dat mensen zich beter aan de regels houden.

Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de ondertekening van het convenant bij te wonen. De ondertekening vindt vrijdag 12 april tussen 10.30 en 12.30 plaats in conferentieoord Nieuw-Allardsoog, Jarig van der Wielenwei 6 in Bakkeveen.

Voor meer informatie over het persbericht kunt u bellen met de afdeling  van de provincie Fryslân, tel. 058 – 292 5735. Dit persbericht is ook te vinden op internet: www.fryslan.nl