Grote schoonmaakactie Skjin Wetter op zeven locaties in Fryslân

Grote schoonmaakactie Skjin Wetter op zeven locaties in Fryslân

Op zaterdag 12 oktober 2019 wordt de grote schoonmaakactie Skjin Wetter (Fries voor Schoon Water) in en rond het water van zeven Friese plaatsen georganiseerd. In de zeven locaties gaan ruim vierhonderd duikers, kanoërs, hengelsporters, suppers, zeeverkenners en diverse andere vrijwilligers zwerfafval opruimen. Het doel van de actie is om mensen bewust te maken van de hoeveelheid afval die in het oppervlaktewater terecht komt. De actie is een initiatief van de Friese Milieu Federatie (FMF), Wetterskip Fryslân, zeven gemeenten en wordt in Lemmer ondersteund door NederlandSchoon.

De locaties waar de Skjin Wetter schoonmaakactie plaatsvindt zijn: Drachten, Harlingen, Heerenveen, Kollum, Lemmer, Sint Annaparochie en De Westereen. Iedereen is welkom om het opruimspektakel bij te wonen. Naast het opruimen van de wateren is er op iedere locatie een ludieke actie rond het thema ‘zwerfafval’.

Zwerfafval

Jaarlijks belanden er miljoenen tonnen plastic afval in de zee. Dat afval is deels afkomstig van wat er op straat wordt weggegooid. Het afval dat in Fryslân wordt weggegooid, kan in zee belanden en zo bijdragen aan de plastic soep. Deze plastic soep is een groot, globaal probleem. Het afval dat op straat wordt gegooid komt door verwaaiing in grachten, vaarten en kanalen terecht en uiteindelijk in zee. Zo draagt het zwerfafval bij aan de plastic soep. Het plastic valt uiteindelijk uiteen in microplastics die in dieren terecht komen en zo worden opgenomen in de wereldwijde voedselketen. Veel zeedieren worden bovendien ziek en sterven door het eten van grotere stukken plastic. Dat kan worden voorkomen door de eigen omgeving schoon te houden.

De provinciale opening

In Harlingen is dit jaar de provinciale opening van het evenement. Wethouder Harry Boon van de gemeente Harlingen en Otto van der Galiën, dagelijks bestuurder van Wetterskip Fryslân openen deze dag. Otto van der Galiën wordt vergezeld door Jeugddijkgraaf Melissa Brandsma (18 jaar) uit Folsgare. Voor Wetterskip Fryslân zijn evenementen zoals Skjin Wetter belangrijk. Schoon water is nodig voor een veilige leefomgeving en een gezond milieu. Wetterskip Fryslân werkt elke dag aan schoon water. In 27 rioolwaterzuiveringen wordt jaarlijks 100 miljoen m3 afvalwater gezuiverd, op 225 locaties meet het waterschap de kwaliteit van het oppervlaktewater en legt Wetterskip natuurvriendelijke oevers en vispassages aan. Maar natuurlijk kan iedereen werken aan schoon water. Spoel bijvoorbeeld geen doekjes, blikjes, luiers, tampons of frituurvet door het toilet. En gooi geen troep in het water. Schoon water is namelijk de verantwoordelijkheid van ons allemaal.

Activiteiten in op locatie

Op iedere locatie is er een verzamelpunt waar zich een grote container bevindt waar het afval wordt verzameld. Op de locatie is ook een grote weegschaal aanwezig waarmee het afval uit het water wordt gewogen. Tevens zijn op iedere locatie kunstenaars aanwezig die kunst gaan maken met het opgeviste afval. In Drachten is bijvoorbeeld kunstenaar Remon de Jong aanwezig. Hij heeft vorig jaar in Sneek ook meegedaan aan Skjin Wetter en maakte toen de mooiste creaties van het zwerfafval. In Heerenveen gaat interieurarchitect Melle Stumphius van het afval functionele en esthetische objecten maken. In Lemmer is NederlandSchoon aanwezig. Directrice Helene van Zutphen van NederlandSchoon zal daar samen met de gemeente de Fryske Marren Skjin Wetter openen. In Lemmer wordt er door NederlandSchoon ook een inspiratiecafé georganiseerd.

Prijsvraag
Tijdens Skjin Wetter wordt het opgeviste afval gewogen. Dit is belangrijk voor de prijsvraag die er wordt georganiseerd. Hieraan kunnen alle inwoners van Fryslân meedoen en raden hoeveel afval er op 12 oktober uit het water wordt gevist. Tijdens de afsluiting wordt rond 15.15 uur bekend gemaakt hoeveel kilo afval er dit jaar in totaal is opgevist. Meer informatie over Skjin Wetter is te vinden op www.samenfryslanschoon.frl.