Grote schoonmaakactie voor Friese wateren

24 september 2018

Grote schoonmaakactie voor Friese wateren

Op zaterdag 6 oktober 2018 zal de grote schoonmaakactie Skjin Wetter in en rond het water van de Elfstedenroute plaatsvinden. Op vijf locaties gelegen op de Elfstedenroute zullen duikers, kanoërs, hengelsporters, suppers, zeeverkenners en diverse andere vrijwilligers zwerfafval opruimen. Het doel van de actie is om mensen bewust te maken van de hoeveelheid afval die in het oppervlaktewater terecht komt. De actie is een initiatief van de Friese Milieu Federatie, Wetterskip Fryslân en de Elfstedengemeenten.

De locaties waar de Skjin Wetter schoonmaakactie zal plaatsvinden zijn: Harlingen, Franeker, Leeuwarden, Sneek en Balk. Iedereen is welkom om het opruimspektakel bij te wonen. Daarnaast is er op elke locatie een ludieke actie rond het thema zwerfafval. Zo wordt er door kunstenaars  van het verzamelde afval een nieuw object gemaakt, zal een kunstenaar met zijn visschrootmachine gaan magneetvissen, komt een hond laten zien hoe je zwerfafval opspeurt en wordt het verzamelde afval tijdens de dag gewogen.

Dit laatste is tevens belangrijk voor de prijsvraag die er wordt georganiseerd. Hieraan kunnen alle inwoners van Fryslân meedoen en raden hoeveel afval er op 6 oktober uit het water wordt gehaald.

Het programma, tijden en de adressen per locatie kunt u vinden op: