Code rood voor de grutto, tijd voor het Grutto Aanvalsplan

Code rood voor de grutto, tijd voor het Grutto Aanvalsplan

Aanvalsplan grutto moet weidevogels behouden

Download het Aanvalsplan
10 januari 2021,

Morgen vergadert de Kamercommissie LNV over weidevogels. Boer Sjoerd Miedema uit Haskerdiken roept met paard en wagen en een groot grutto beeld de Kamer op de weidevogels nu te redden voor het te laat is. Miedema is een hartstochtelijk weidevogelbeschermer. Oorspronkelijk zou hij met paard en wagen, samen met een groot aantal weidevogelliefhebbers naar Den Haag komen maar het slechte weer maakt dat onmogelijk. Boer Miedema: “Het is code rood voor de grutto! Help de boer de grutto helpen, want niemand kan zonder biodiversiteit!”

Met dit bijzondere protest ondersteunt Miedema het Aanvalsplan Grutto. Het Aanvalsplan is een initiatief van Pieter Winsemius (oud-minister van VROM), It Fryske Gea, de Friese Milieu Federatie en Vogelbescherming Nederland en is met inbreng van zes weidevogelprovincies, opgesteld. Het Aanvalsplan richt zich op het redden van de weidevogels in Nederland in combinatie met een fatsoenlijk inkomen voor boeren die het plan helpen uitvoeren.

Het Aanvalsplan Grutto werd vorig jaar aangeboden aan minister Schouten en de Tweede Kamer. Zowel de minister als de Kamer omarmden het plan. Er is echter nog geen zekere financiering voor de uitvoering van het plan toegezegd.

Morgen spreekt de Kamercommissie LNV over weidevogels. De initiatiefnemers van het plan en Miedema doen een beroep op de kamer om te pleiten voor de financiering. Zij vrezen anders dat de grutto en andere weidevogels wel eens uit Nederland zouden kunnen verdwijnen, terwijl de grutto onze nationale vogel is en Nederland voor weidevogels een internationale verantwoordelijkheid heeft.

Download het Aanvalsplan