Grutto Nouakchott verbetert Nederlands afstandsrecord

5 augustus 2013

Grutto Nouakchott verbetert Nederlands afstandsrecord

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op 31 juli 2013

Nouakchott is een gezenderde grutto van het ‘Kening fan ‘e Greide’-project. Deze vrouwelijke grutto uit de Egmondermeer (NH) is op 27 juli 2013 vastgesteld in Sierra Leone, op een recordafstand van 5400 kilometer van de broedplaats.

Grutto (foto: Saxifraga-Jan Nijendijk) Grutto (foto: Saxifraga-Jan Nijendijk)

 

 

 

 

Na succesvol broeden en opvetten in Noord-Holland en een tussenstop in Coto Doñana (Spanje) vertrok Nouakchott op 14 juli 2013 uit Zuid-Spanje.
Op 15 juli werd ze gepeild boven de zuidgrens van Marokko. Net als veel andere grutto’s maakte ze, na het passeren van de Sahara, een tussenstop in de wetlands in Noord-Senegal. Ze bleef daar ongeveer drie dagen en werd op 23 juli gepeild boven Nouakchott; de Mauretaanse hoofdstad waaraan ze haar naam te danken heeft.
Op 27 juli landde ze in de Yawri Bay, aan de westkust van Sierra Leone. De Yawri-baai is een deel van het Ramsar-gebied “Sierra Leone River Estuary”. Dit wetland is bijna 300.000 hectare groot en voor acht vogelsoorten van internationale betekenis: strandplevier, bontbekplevier, drieteenstrandloper, krombekstrandloper, regenwulp, groenpootruiter, tureluur en westelijke rifreiger. Ook is het een belangrijk gebied voor sterns, waaronder de zeldzame Bengaalse stern.

Weinig meldingen uit Sierra Leone

Het komt zelden voor dat in Nederland broedende grutto’s zo zuidelijk gaan. Pieter Coehoorn van het Vogeltrekstation meldt dat er maar vier ringmeldingen uit Sierra Leone zijn. Nouakchott is dus de vijfde en de meest zuidelijke. Dit is een nieuw afstandsrecord voor een in Nederland broedende grutto. Ze foerageert momenteel op de wadvlaktes bij de monding van de Bumpe-rivier; een afstand van 5400 km van haar broedplek in de Egmondermeer.

Foto: Jan van der Winden

Foto: Jan van der Winden
Yawri Bay, Sierra Leone

Gevangen in Extremadura

Nouakchott werd, net als de andere veertien naar (hoofd-)steden langs de trekroute vernoemde grutto’s, in de eerste week van februari 2013 nabij Santa Amalia in de Spaanse Extremadura door onderzoekers van de universiteiten van Groningen en Extremadura en het Alaska Science Center van een satellietzender voorzien.

Volg de avonturen van Nouakchott en andere gezenderde grutto’s op www.keningfanegreide.nl.

Teken de petitie om het leefgebied van weidevogels te beschermen op www.redderijkeweide.nl

 

Tekst: Gerrit Gerritsen, Vogelbescherming Nederland& Theunis Piersma, Kening fan ‘e Greide

Foto: Saxifraga-Jan Nijendijk

Bron: www.natuurbericht.nl