Help de weidevogels

3 april 2014

Help de weidevogels

Boer Murk uit Wommels heeft een halve hectare boerenland omgetoverd tot een paradijs voor honderden weidevogels. Vroege Vogels gaat tweewekelijks verslag doen van dit voorjaarsspektakel.

Op een stuk weiland niet groter dan een voetbalveldje verdringen honderden en honderden kieviten, grutto’s en scholeksters elkaar voor de lekkerste hapjes; ’s nachts komen daar de wulpen bij, en binnenkort zullen zich er tureluurs, visdiefjes, veldleeuweriken en wellicht kemphanen bij voegen. Het is er een kabaal van jewelste en straks komt daar het gepiep van tientallen kuikens bij.

Ruige mest
Dit weidevogelparadijs in Wommels is aangelegd door Murk Nijdam, een Friese boer met 25 melkkoeien en een groot hart voor de natuur.
Door pas laat te maaien, het veld niet te betreden en er ‘ruige mest’ (een mengsel van stro en de vaste bestanddelen van koeienpoep) uit te strooien, krijgen kuikens er rustig de tijd om groot te worden en is er veel voedsel, zoals grote insecten. Door de boel lekker nat te houden zijn de regenwormen bovendien makkelijk uit de grond te trekken. De ideale biotoop voor weidevogels!

Vroege Vogels TV doet vanaf nu om de twee weken verslag vanuit dit weidevogelparadijs, waar de eerste legsels niet lang op zich zullen laten wachten. Bekijk de eerste uitzending.

Teken de petitie
Het gaat dramatisch slecht met de weidevogels in Nederland. De grutto is sinds 1980 met zestig procent afgenomen, de veldleeuwerik is de laatste decennia met maar liefst negentig procent gedaald. Vogelbescherming wil met de campagne ‘Red de Rijke Weide’ bereiken dat er 200.000 hectare bloemrijk grasland in Nederland komt. Land zoals bij Murk, waar vogels alles vinden om hun kuikens groot te brengen. Help mee en teken de petitie op redderijkeweide.nl.