Het belang van duurzame steden en dorpen in Fryslân

13 december 2023

Het belang van duurzame steden en dorpen in Fryslân

Duurzaamheid is een begrip dat steeds prominenter wordt in de moderne samenleving, en terecht. In het streven naar een betere toekomst voor onze planeet, speelt de ontwikkeling van duurzame steden en dorpen een cruciale rol. In ons Fryslân is het belang van duurzame steden en dorpen niet te onderschatten. Dit nieuwsitem onderzoekt het belang van duurzaamheid in Fryslân, met bijzondere aandacht voor het verband met SDG Doel 11 – duurzame steden en gemeenschappen.

Duurzame ontwikkeling en de SDG’s: wat zijn het?
Duurzame ontwikkeling, of sustainable development in het Engels, is een wereldwijde prioriteit geworden. De Verenigde Naties hebben 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) vastgesteld om wereldwijd duurzame groei te bevorderen. SDG 11 luidt: “Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.” Dit doel benadrukt het belang van duurzame steden en dorpen voor het welzijn van de bevolking en de bescherming van het milieu. Op provinciaal en gemeentelijk niveau wordt er in de gehele provincie aandacht aan besteed.

Friesland: een duurzame toekomst
Verder staat Fryslân natuurlijk bekend om haar natuur, historische steden en sterke gemeenschapszin. Laatstgenoemde ook wel bekend als kracht van de Mienskip. De provincie heeft zich echter ook gecommitteerd aan het bevorderen van duurzaamheid. Duurzame steden en dorpen zijn essentieel om de unieke schoonheid en het culturele erfgoed van Friesland te behouden en tegelijkertijd een positieve impact op het milieu te hebben.

Energievoorziening en mobiliteit
Een van de belangrijkste aspecten van duurzame steden en dorpen is de transitie naar schone energiebronnen. Friesland heeft zich geëngageerd aan het ontwikkelen van duurzame energiebronnen, zoals windenergie op zee en zonne-energie. Windpark Friesland is daar een groot voorbeeld van, maar ook de zonnepanelen bij jou de buurt. Deze initiatieven verminderen niet alleen de CO2-uitstoot, maar creëren ook banen en stimuleren economische groei.

Daarnaast investeert Fryslân in duurzame mobiliteit. Fietspaden worden uitgebreid, elektrische laadpunten zijn wijdverspreid en het openbaar vervoer wordt steeds milieuvriendelijker. Dit bevordert niet alleen een gezondere levensstijl, maar vermindert ook de luchtvervuiling en het verkeer, waardoor steden en dorpen aangenamere en leefbaardere plaatsen worden.

Behoud van natuur en cultuur
Zoals eerder gezegd staat Fryslân bekend om haar natuur. Dit willen wij natuurlijk zo houden. Het behoud van deze ecosystemen is van essentieel belang voor de biodiversiteit en de levenskwaliteit van de Friese burgers. Er is de afgelopen jaren veel om te doen geweest. Niet in de minste plaats vanwege de stikstofproblematiek. In het kader daarvan en het landelijk gebied wordt er binnen Fryslân gewerkt aan het Frysk Programma Landelijk Gebied. Duurzame steden en dorpen in de provincie richten zich op milieuvriendelijke bouwmethoden en groene ruimtes om de natuur te beschermen en te bevorderen.

Bovendien is cultureel erfgoed een belangrijk onderdeel van de identiteit van Fryslân. Duurzame ontwikkeling omvat ook het behoud van historische gebouwen en tradities. Dit draagt bij aan het welzijn van de inwoners en trekt toeristen aan, wat weer bijdraagt aan de economische groei.

Conclusie
Duurzame steden en dorpen in Fryslân zijn van vitaal belang voor het welzijn van de bevolking en de bescherming van het milieu. Ze dragen bij aan de verwezenlijking van SDG Doel 11, dat streeft naar inclusieve, veilige, veerkrachtige, en duurzame steden en gemeenschappen. Door de inzet voor schone energie, mobiliteit, natuurbehoud, cultureel erfgoed, inclusiviteit en veiligheid, kan Fryslân een lichtend voorbeeld worden van duurzaamheid voor de rest van de wereld. Het is een investering in een betere toekomst voor huidige en toekomstige generaties.

Hoewel duurzaamheid een multi-interpretabel begrip is én ingaat op een grote groep doelen, getuige ook de hoeveelheid SDG’s, is het van belang om stil te staan bij de toekomst van onze leefomgeving. De toekomst van de omgeving is nog onbekend maar zeker is dat het anders zal zijn dan hoe we het aantroffen. Maar dat betekent niet dat we in Friesland iets zouden moeten inleveren op authenticiteit.