HET KAN ALS JIJ DAT WILT – Presentatie Toekomstvisie FMF 2 maart 16.00 – 18.30 uur

24 februari 2017

HET KAN ALS JIJ DAT WILT – Presentatie Toekomstvisie FMF 2 maart 16.00 – 18.30 uur

uitnodiging 2 maart

 

 

 

 

 

 

 

In Fryslân staan we de komende jaren voor immense opgaven met betrekking tot klimaat, biodiversiteit en omgevingskwaliteit. Wij hebben de ambitie om met deze opgaven aan de slag te gaan om te komen tot een mooi en duurzaam Fryslân. U toch ook? Samen zorgen we ervoor dat wonen, werken en recreëren weer in balans is met natuur en willen we de dalende trend van de biodiversiteit ombuigen. U heeft vast ook ideeën over hoe we Fryslân mooier en duurzamer kunnen maken. Samen gaan we op zoek naar ideeën die het verschil kunnen gaan maken. Daarom nodigen we u van harte uit om op 2 maart 2017 aanwezig te zijn tijdens de overhandiging van onze meerjarenvisie aan gedeputeerde Michiel Schrier.

 

De Kanselarij Leeuwarden, donderdag 2 maart, 16.00 uur

Programma:

16:00   Inloop
16:15   Welkomstwoord door bestuur FMF.
16:20   Aftrap door Hans van der Werf, directeur FMF.
16:25   Aan de slag:
– Crowdfunding  ‘Landschapspijn in de Leonserpolder’
– Operatie Steenbreek:  ‘Tegel eruit, egel erin’
– Buurkracht: ‘Wy krije enerzjy fan ús buorlju’
– Nuttig Eetcafé: ‘Alles is van waarde’.
16:55   Overhandiging Meerjarenvisie aan gedeputeerde Michiel Schrier.
17:00   Borrelen met muzikale begeleiding van the Indian Arrows.
18:30   Afsluiting

 

Klik hier om u aan te melden

 

We hopen u te kunnen begroeten op 2 maart 2017,

Hans van der Werf
Directeur FMF

 

Copyright © 2017 Friese Milieu Federatie, All rights reserved.

U kunt ons telefonisch bereiken op:
058-7600760
Ons mailadres is:
info@friesemilieufederatie.nl

Deze middag wordt mede mogelijk gemaakt door Sligro, Friesland College, Present Promotions, Friesland Pop, Coffee Central en de Kanselarij.