Hoe denk jij over natuur en landschap? Stem mee!

10 maart 2015

Hoe denk jij over natuur en landschap? Stem mee!

Header verkiezingenDe Friese natuur- en milieuorganisaties zijn benieuwd hoe jij over natuur en landschap denkt. Stem daarom mee op de 4 stellingen. De uitkomsten van deze stellingen worden gebruikt in onze gesprekken na de verkiezingen met de nieuwe bestuurders van de provincie Fryslân.

–> Stem op ikhouvanfryslan.nl. <–

‘Holwerd aan Zee, goed idee!’

‘Inkomsten uit provinciale belasting ook gebruiken voor natuur en landschap.’

‘Ik betaal graag meer voor weidevogel vriendelijke melk.’

‘Landbouw heeft het meest profijt van waterpeilbeheer en moet dus het meest betalen.’