Hoe redden we de Grutto?

25 oktober 2015

Hoe redden we de Grutto?

In november organiseert het burgerinitiatief Kening fan ‘e Greide twee debatavonden over hoe we de Grutto in ons unieke weidevogellandschap kunnen redden.Grutto - symbool King of the Meadows

Wat is Nederland zonder haar unieke weidevogellandschap? Die vraag stelt het burgerinitiatief Kening fan ‘e Greide. FMF-directeur Hans van der Werf is één van de initiatiefnemers van dit bijzondere initiatief, waarin burgers optrekken met wetenschappers, natuur- en cultuurliefhebbers en vertegenwoordigers van groene organisaties. Voor de afbeelding op het logo van Kening fan ‘e Greide is toepasselijk gekozen voor de Koning van de weilanden, de grutto. De steltloper die voor zijn voortplanting grotendeels aangewezen is op het Nederlandse weidelandschap. En helaas in steeds minder grote aantallen te bewonderen en beluisteren valt.

In november zijn er twee debatavonden van Kening fan ‘e Greide. De inschrijving is geopend. Locatie: de Kanselarij in Leeuwarden.

10/11: Nieuwe generatie onderzoekers legt vinger op zere plek
Gaan natuur en boerenland samen? Er wordt veel over gezegd en geschreven. In elk geval maken Nederlanders zich zorgen, zo blijkt uit recent onderzoek, over de schrikbarende afname van biodiversiteit. Maar in hoeverre maken ‘we’ ons daadwerkelijk druk, als je kijkt naar wat we doen aan het probleem? Of beter gezegd: nalaten. Zit de teloorgang van weidenatuur ons ‘dwars genoeg’ om tot actie over te gaan? Een nieuwe generatie wetenschappers vraagt het zich af.

“Ook wij, de generatie die opgroeide met intensiverende landbouw, maken ons zacht gezegd zorgen over biodiversiteit. Als dieren en insecten niet overleven in het weidelandschap, wat betekent dat dan voor onze leefomgeving? En specifieker: voor onze gezondheid en economie?” aldus ecologen Mo Verhoeven (26) en Jelle Loonstra (26) van de RuG.
Programma & Inschrijven

26/11: Wat kunnen burgers betekenen voor het weidelandschap?
Vanaf 1 januari 2016 kent Nederland gebiedscollectieven voor agrarisch natuurbeheer. Ze moeten zorgen voor een natuurlijker boerenland en minder administratieve rompslomp. Boeren, waterschappen, natuurorganisaties en provincies werken samen. Maar een grote groep wordt vergeten: burgers, de mienskip op z’n Fries. Op z’n minst opmerkelijk in een tijd waarin burgerparticipatie wordt gestimuleerd.

Hoe kunnen burgers boeren helpen bij natuur- en landschapsbeheer? En staan boeren hier voor open? Het zijn actuele, maar vergeten vragen. Daarom stelt King of the Meadows (Kening fan ‘e Greide) ze centraal tijdens een debatavond op donderdagavond 26 november in de Leeuwarder Kanselarij.
Programma & Inschrijven