Hoe start je met een voedselbos of een moestuin?

9 juni 2017

Hoe start je met een voedselbos of een moestuin?

Veel voedsel reist de halve wereld rond voordat het bij ons in de keuken belandt. Niet erg duurzaam en ook niet nodig omdat in Friesland heel veel heerlijke producten worden verbouwd. 

Eetbaar Fryslân wil dat binnen vijf jaar alle inwoners van Friesland bij hun dagelijkse voedselconsumptie kunnen kiezen voor lokaal geteelde- en seizoensproducten. Lokaal voedsel moet voor iedereen binnen handbereik zijn. Eetbaar Fryslân zorgt er om die reden voor daFriese producten binnen handbereik voedselt dit jaar bij een groot aantal Jumbo’s vier Friese producten in de schappen komen te liggen.

Daarnaast stimuleert Eetbaar Fryslân onder de titel ‘Voedsel Lokaal’ burgerinitiatieven mbt voedsel. We merken dat in onze provincie het enthousiasme voor moestuinieren toeneemt en dat er veel startende lokale initiatieven ontstaan. Deze initiatieven stokken echter vaak door een gebrek aan kennis en het ontbreken van startkapitaal voor de opstartfase. Om die reden organiseren we de volgende bijeenkomsten:

Voedselbossen – ontwerp, aanleg en onderhoud
Dinsdag 13 juni 20.00 uur – 22.00 uur, Hotel Duhoux, Wirdum
Door: Anastasia Limareva – zij heeft het Voedselbos in het Leeuwarder bos gerealiseerd.
Op deze avond leer je van alles over de principes van een voedselbos. Je krijgt antwoord op vragen als: Wat is een voedselbos eigenlijk? Hoe zit een voedselbos in elkaar en met welke natuurlijke systemen hebben we te maken? Kan een voedselbos ontworpen worden? Zo ja, hoe? Als men zover is om een voedselbos aan te leggen of een bestaand bos om te vormen, dan komen natuurlijk ook de vragen hoe je zoiets aan moet pakken en hoe het vervolgens beheerd moet worden. Kortom, een zeer leerzame avond waar volop de ruimte is voor individuele vragen.

Moestuinieren – de handige kneepjes van het vak
Donderdag 15 juni 20.00 uur – 22.00 uur, Buurthuis BOB, Oentsjerk
Door: Theo van der Molen (Dorpstuin Snakkerburen)
Moestuinieren is voor velen een hobby, maar het is natuurlijk ook gewoon een vak dat geleerd kan worden. Voordat je met een dorps- of wijkmoestuin begint bedenk je welke groenten er verbouwd gaan worden. Makkelijk te telen zijn bijvoorbeeld sla, courgette, wortel, radijs, spinazie en snijbiet. De oogst van deze groenten kan bijna niet mislukken. Leer op deze avond allerlei handige tips van een kenner die ooit begonnen is zonder kennis, maar inmiddels alle kneepjes van het vak kent.

Verder organiseert Eetbaar Fryslân op 14 juni een bijeenkomst over ‘Vrijwilligers -continuïteit van een vrijwilligersinitiatief’.

 Vrijwilligers – continuïteit van een vrijwilligersinitiatief
Woensdag 14 juni 20.00 uur – 22.00 uur, Hotel Duhoux, Wirdum
Door: Symen Sjoerd de Vries (Timpaan Welzijn) en Evelien Barbiers (Tuin Makkum)
Er zijn steeds meer mensen die met anderen een initiatief starten, zoals het opzetten van een buurtmoestuin, een dorpsboomgaard of een voedselbos. Uiteindelijk zijn al deze initiatieven gebaat bij continuïteit en inzet van vrijwilligers. Maar zijn er nog wel vrijwilligers te vinden die zich willen binden? Zo ja, hoe blijven ze enthousiast? Wat zijn de succesfactoren? Op deze avond krijg je handige tips van een professional en van een enthousiaste vrijwilliger.

Eetbaar Fryslân is een project van Duurzaam Door, Nordwin College, de Doarpstún, Netwerk Duurzame Dorpen, provinsje Fryslân, Doarpswurk, Landschapsbeheer Friesland en Friese Milieu Federatie.

 

Nadere informatie wordt graag verstrekt door Jan Piet de Boer van Landschapsbeheer Friesland, E-mail: j.p.deboer@landschapsbeheerfriesland.nl, tel: (06) 512 789 57.

 

logo