Hoofdrolspelers landbouwbeleid aan het werk voor biodivers landschap

23 september 2015

Hoofdrolspelers landbouwbeleid aan het werk voor biodivers landschap

3

Concrete vervolgstappen bedenken voor het verhogen van de biodiversiteit in het Nederlandse boerenland samen met de belangrijkste spelers in het Nederlandse landbouwbeleid. Dat is het doel van de Weidetop 2015 op woensdag 30 september in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam. De Weidetop is een samenwerking tussen netwerkinitiatief King of the Meadows (Kening fan ‘e Greide) en Vogelbescherming Nederland.

Al jaren zetten King of the Meadows en Vogelbescherming Nederland zich in voor meer biodiversiteit in het boerenland. Alleen door samen te werken en klassieke tegenstellingen overboord te gooien, kan er gewerkt worden aan een structurele aanpak binnen de landbouw en zuivelindustrie.

Miljoen ha. toekomstbestendig
De Weidetop 2015 bestaat uit twee dagdelen. De daadwerkelijke top is ’s middags. Deze start om 14.00 uur met een terugblik op de ontwikkelingen na de Weidetop van 2014. Zowel op ecologisch en economisch gebied, als op sociaal-cultureel terrein. Daarna wordt vooruitgeblikt en gewerkt aan een alternatief voor de intensieve melkveehouderij: de natuurinclusieve landbouw.

Onder leiding van Sandra Rottenberg wordt met aanwezigen, waaronder ook agrariërs en natuurbeschermers, gesproken over hoe we 1 miljoen hectare grasland (60% van het Nederlandse landoppervlak) toekomstbestendig kunnen maken. Grasland waar hoogwaardige landbouwproductie samengaat met een biodivers landschap waar weidevogels, bloemen, bijen en vlinders onderdeel van uitmaken. De belangrijkste partijen worden uitgedaagd om concreet over te gaan tot actie.

Publieke evenement (avond)
’s Avonds vindt een publiek evenement plaats waarin de weidenatuur onder de rook van Amsterdam centraal staat. Doel is om bewoners van Amsterdam/Amstelland bewust te maken van de onveranderd zorgelijke afname van biodiversiteit in het boerenland, en hen handvaten voor actie te geven. Het programma start om 20.00 uur met een voorstelling van wetenschapper Theunis Piersma, muzikant Sytze Pruiksma en zangeres Nynke Laverman. Fakkeldragers van King of the Meadows die ook ’s middags acte de présence geven. Daarna bespreekt journalist/auteur en expert in stadsleven Tracy Metz met boeren uit Amstelland, chefs, jonge consumenten, markten én het publiek hoe boer en burger, platteland en stad dichter bij elkaar kunnen komen. Kan ons consumptiegedrag de weidevogel redden?

 

Middagprogramma (Weidetop)

13.30 uur – Zaal open
14.00 uur – Opening
14.10 uur

  1. Terugblik: ontwikkelingen van het afgelopen jaar: ecologisch, economisch en sociaal-cultureel
  2. Vooruitblik: ontwikkelingen van 2016 en daarna: een conceptueel kader voor natuurinclusieve veehouderij

14.50 uur – Pauze
15.20 uur – Gesprek over concrete volgende stappen. Ieders bijdrage aan het proces. Onder
leiding van Sandra Rottenberg.
16.20 uur – Afsluiting
16.45 uur – Borrel

Gratis aanmelden kan via de website van Volgelbescherming Nederland.

 

Avondprogramma (publieke event)
Informatie en kaartjes voor het avondprogramma zijn verkrijgbaar via de website van Pakhuis De Zwijger. Kees Terwisscha van Scheltinga schreef een blog m.b.t. het avondprogramma: ‘Aan burgemeester Van der Laan en alle Amsterdammers’.

Weidetop Pakhuis de Zwijger - Foto Ruben van Vliet