Idee voor jouw dorp,stad of regio? Vraag subsidie aan!

15 mei 2017

Idee voor jouw dorp,stad of regio? Vraag subsidie aan!

Provincie Fryslân is op zoek naar initiatiefrijke inwoners, die een goed idee hebben om de leefbaarheid in hun dorp, stad of op hun eiland te verbeteren.

Projecten die je leefomgeving laten bruisen en bouwen aan de toekomst van Fryslân. Via het Iepen Mienskipsfûns stelt provincie Fryslân geld beschikbaar om de projecten van inwoners verder te helpen. Inwoners kunnen nog tot en met 24 mei 2017 subsidie aanvragen. In deze subsidieronde is ruim 1,4 miljoen euro beschikbaar. De projectbureaus van Streekwurk in de vijf Friese regio’s helpen de initiatiefnemers graag bij het opstellen van een projectplan en de subsidieaanvraag.

Op zoek naar inspiratie of meer informatie? Kijk dan eens op www.streekwurk.frl.

En vergeet natuurlijk niet jouw idee aan te melden!

Streekwurk Iepen Mienskipsfûns provincie Fryslân