Ideeën voor een Klimaataanpak in Friesland

8 maart 2017

Ideeën voor een Klimaataanpak in Friesland

Wat kan Friesland doen om bij te dragen aan de doelstellingen van de Klimaattop in Parijs? Hoe gaan we daad bij woord voegen? Noorden Duurzaam en de Friese Milieu Federatie nodigen u van harte uit voor de eerstvolgende Green Drinks waar we samen met u deze vragen pogen te beantwoorden. Op donderdag 16 maart van 16:00 tot uiterlijk 18:30 uur in de Kanselarij Leeuwarden. Denk met ons mee over de Klimaataanpak in Friesland.

Programma:

15:45  Inloop
16:00  Martijn Broekhof van European Climate Foundation over de Klimaatdoelen Parijs en de opgave voor Friesland om daar een evenredig aandeel aan te leveren.
16:20  Karin Ree coördinator Bèta wetenschapswinkel en docent Science & Society
RUG over de resultaten van het Policy Lab Klimaat van de RUG.
16:40  Jan Ros van het Planbureau voor de Leefomgeving over opties voor de Klimaataanpak in Friesland.
17:00  Afsluiting met netwerkborrel.

Wat:             ‘Ideeën voor de Klimaataanpak in Friesland’ 
Waar:           De Kanselarij, Turfmarkt 11, Leeuwarden
Wanneer:    Donderdag 16 maart 2017, 16:00 tot uiterlijk 18:30

 

Klik hier op u aan te melden

fmf ndMet vriendelijke groet,

 

Gerard Adema & Eric Holthof

Friese Milieu Federatie & Noorden Duurzaam