Iepen Mienskipsfûns weer open

20 december 2016

Iepen Mienskipsfûns weer open

iepen-mienskipfuns

Vanaf 9 januari is het Iepen Mienskipsfûns weer open voor subsidieaanvragen. Met deze regeling stimuleert de provincie initiatieven die bijdragen aan een leefbaar Fryslân. Voorbeelden zijn postcoderoos projecten, het duurzame pontje tussen Terherne en Tersoalstersyl en natuur ontmoetings- en speeltuinen. Maar ook De Groene Loper projecten, zoals o.a. in Drachten. Daar kun je via een groene omgeving de bossen van Beetsterzwaag bereiken. Op deze wijze gaan meer mensen lopend of fietsend naar de bossen en wordt de recreatieve druk op de bossen verspreid.

In 2017 kunnen initiatiefnemers subsidie aanvragen op de volgende momenten:

  • Van 9 januari tot en met 3 februari
  • Van 1 mei tot en met 24 mei
  • Van 18 september tot en met 13 oktober

Het projectbureau bij u in de buurt helpt u graag bij het opstellen van het projectplan en het aanvragen van subsidie. Dien uw idee tijdig in op www.streekwurk.frl/imf, zodat er voldoende tijd is om uw idee te bespreken voordat u een subsidieaanvraag indient.