Iepen Mienskipsfûns zoekt ideeën voor betere leefomgeving

8 januari 2018

Iepen Mienskipsfûns zoekt ideeën voor betere leefomgeving

Heeft u ideeën voor uw omgeving?! Geef ze door via: bit.ly/Iepen-Mienskipfûns-idee!

Het Iepen Mienskipsfûns is op zoek naar ideeën om de leefbaarheid in uw dorp, wijk of stad te verbeteren. Denk hierbij aan projecten op het gebied van leefbaarheid, kansen voor burgers en sociale innovatie. Maar ook gericht op cultuur, duurzame dorpen, cultuurhistorie en landschap. Het doel van dit project is dat u prettig in uw omgeving kunt wonen en dat er wordt gewerkt aan de toekomst van Fryslân.

Ondersteuning
Om uw idee te steunen heeft de provincie Fryslân een budget beschikbaar gesteld, dus kom maar op! Ook helpt het projectbureau van Streekwurk u graag met de officiële subsidieaanvraag. Dien uw idee tijdig in, zodat er voldoende tijd is om uw idee te bespreken voordat u een subsidieaanvraag indient.

Subsidie aanvragen kan in 2018 op de volgende momenten:

  • Van 15 januari t/m 9 februari
  • Van 7 mei t/m 1 juni
  • Van 17 september t/m 12 oktober.

Kijk voor meer informatie op bit.ly/Iepen-Mienskipfûns.