In 2025 wekt Noordoost Fryslân 40% duurzame energie op’. Doet u mee?

30 september 2016

In 2025 wekt Noordoost Fryslân 40% duurzame energie op’. Doet u mee?

In Noordoost Fryslân willen we actief inzetten op de overgang van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie. Hierbij sluiten we aan bij de energieke samenleving. Burgers nemen zelf het heft in handen en er ontstaan burgerinitiatieven zoals lokale energiecoöperaties en zonneparken. Maar ook het bedrijfsleven en agrarische collectieven zijn dwaande met duurzame energie. De regio heeft hiervoor de ambitie ‘in 2025 wekt Noordoost Fryslân 40% duurzame energie op’ geformuleerd. Doet u mee?

De samenwerkende Noordoost Friese gemeenten, Provincie, Wetterskip Fryslân, Vereniging de Noardlike Fryske Wâlden en de Friese Milieu Federatie nodigen u van harte uit voor deze inspiratiebijeenkomst. Reinier van den Berg is als Nederlands meteoroloog werkzaam bij weerinstituut Meteo-Group Nederland. Als spreker weet hij mensen te boeien met zijn uitgebreide kennis over klimaatverandering. Van den Berg is initiatiefnemer van de Care for Climate Foundation om de wereldwijde CO2-uitstoot drastisch te beperken. Binnen en buiten deze stichting spant hij zich in om wereldwijd een veel sterkere bewustwording te creëren van de klimaatproblematiek. In zijn lezingen gebruikt hij onder meer spectaculaire beelden van de (smeltende) ijskap van Groenland.

Wat: Inspiratiebijeenkomst ‘Naar meer duurzame vormen van energie’

Wanneer: Dinsdag 4 oktober van 19.00 – 22.00 uur

Waar: De IJsherberg, Harddraversdijk 1 in Dokkum

Aanmelden

Aanmelden via noordoost@fryslan.frl.

Tot 4 oktober!

klik hier voor het programma