In gesprek met dé natuurbeschermer van Nederland

21 mei 2013

In gesprek met dé natuurbeschermer van Nederland

Dinsdag 21 mei: debatavond met Jaap Dirkmaat (benoemde Fryslân tot mooiste provincie)

Jaap DirkmaatDinsdag 21 mei organiseert burgerinitiatief Kening fan ‘e Greide een nieuwe debatavond. Speciale gast in het atrium van Natuurmuseum Fryslân is de bekende natuurbeschermer Jaap Dirkmaat. Vooral als voorzitter van Das & Boom kwam Dirkmaat veel in het nieuws. Tegenwoordig is hij ook directeur van Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC), waar hij zich sterk maakt voor landschapskwaliteit. De debatavond begint om 20:00 uur en is gratis toegankelijk. Inschrijven kan via www.keningfanegreide.nl.

Dat Dirkmaat zijn sporen heeft verdiend in natuur- en landschapsbeheer, werd vorige maand onderstreept toen hij de Oudemansmedaille kreeg uitgereikt. De onderscheiding, uit handen van Natuurmonumenten-voorzitter Hans Wijers, wordt toegekend aan personen die zich bijzonder inzetten voor de natuur.

Onorthodox en plichtgetrouw

Jaap Dirkmaat staat bekend om zijn onorthodoxe optreden. Dat wordt hem niet altijd in dank afgenomen, maar blijkt wel effectief. Zo wist hij bijna eigenhandig de Korenwolf te redden voor Nederland. Zijn fanatisme kan Dirkmaat simpel verklaren: "Er is maar één bron van het menselijk bestaan. Dat is de natuur. Natuurbehoud is dan ook geen hobby, maar een plicht."

Inzet voor cultuurlandschap

Als frontman van de VNC, die Fryslân in 2010 uitriep tot Nederlands mooiste provincie, werkt Dirkmaat op en aan het terrein dat ook voor Kening fan ‘e Greide centraal staat: het cultuurlandschap. En het behoud en herstel daarvan. Samen met de stichting Landschapswacht ziet Dirkmaat erop toe dat natuurorganisaties goed voor landschapselementen, zoals houtwallen en heggen zorgen. Ook lanceerde hij het plan ‘Nederland weer mooi’, om in het agrarische gebied weer natuur te creëren langs de randen van weilanden en akkers.

Alle activiteiten van Kening fan ‘e Greide zijn gratis toegankelijk en te vinden op www.keningfanegreide.nl. Op de website kan men zich eveneens inschrijven.