In wat voor Fryslân wilt u leven in 2030? Schuif aan en praat mee

13 juni 2017

In wat voor Fryslân wilt u leven in 2030? Schuif aan en praat mee

koeWat zijn onze lange termijn ambities voor wonen, bedrijvigheid en recreatie? Wat betekent dat vervolgens voor onze natuur, water, wegen en het Friese landschap? En hoe spelen we daarbij ook nog in op klimaatverandering, krimp, energie en andere ontwikkelingen?

Provincie Fryslân, de Friese gemeenten en Wetterskip Fryslân gaan samen op pad om met de mienskip in gesprek te gaan over de ruimtelijke toekomst van Fryslân. Dat doen we in Omgevingslabs, waar we als overheden in gesprek gaan met belangenorganisaties, experts, ondernemers en inwoners.

Bouwstenen
De resultaten van de Omgevingslabs vormen bouwstenen voor de Omgevingsvisies. Zowel de gemeenten als de provincie stellen een Omgevingsvisie op voor hun eigen grondgebied, dit doen zij vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet.

Uit de eerste ervaringen met omgevingsvisietrajecten die al lopen hebben we afgeleid wat volgens veel Friezen onderwerpen zijn waar het in de omgevingsvisies over moet gaan.

De thema’s van onze Omgevingslabs
*Fries platteland: landelijk gebied
*Friese steden en dorpen: bebouwd gebied
*Friese Energiestrategie
*Waddeneilanden
*Gebiedsgericht werken

drieineen1

 

 

 

 

 

 

drieineen2

 

 

 

 

 

 

drieineen3

 

 

 

 

 

 

 

Waarom werken we aan Omgevingsvisies?

In 2019 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Eén wet die 26 wetten en regels voor de fysieke leefomgeving vervangt.

Het Rijk, de provincies en de gemeenten werken aan een integrale Omgevingsvisie voor hun eigen grondgebied. Voor provincie Fryslân gaan bijvoorbeeld het Streekplan, het Verkeer en Vervoerplan, het Waterhuishoudingsplan en het Frysk Miljeuplan op in de Omgevingsvisie.

Actueel

Omgevingslab Fries platteland

Eind juni organiseren we vier Omgevingslabs over de toekomst van ons Friese platteland. Schuift u aan? Meld u dan aan voor een van de…

Lees meer