Innovatieve wereldprimeur voor Wetterskip Fryslân

2 april 2015

Innovatieve wereldprimeur voor Wetterskip Fryslân

Van wc-papier naar fietspad

Wetterskip Fryslân gaat onderzoeken hoe wc-papier uit afvalwater gebruikt kan worden voor asfalt. Het dagelijks bestuur van het waterschap stelt voor dit onderzoek, een wereldprimeur, € 42.000,- beschikbaar. Met dit asfalt wordt een stuk fietspad aangelegd dat voor publiek toegankelijk is. De voorbereidingen beginnen in april. De verwachting is dat het fietspad dit najaar kan worden aangelegd. Wetterskip Fryslân pakt deze handschoen samen met Provincie Fryslân op.

Jaarlijks gebruikt een inwoner van Nederland circa 14 kg toiletpapier. Hiervoor zijn per jaar circa 200.000 bomen nodig. Door wc-papier uit rioolwater te halen geeft Wetterskip Fryslân toiletpapier een tweede leven. Volgens Wietze de Haan, lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, is de tijd meer dan rijp om concrete stappen te zetten: ‘‘In wrâldprimeur’, waarbij gebruikt toiletpapier voor het eerst als volwaardige grondstof hergebruikt gaat worden.’ Wetterskip Fryslân maakt op deze manier duidelijk hoe reststoffen uit afvalwater weer een maatschappelijke waarde krijgen. ‘Als het onderzoek positief uitvalt zou het kunnen zijn dat men straks over een fietspad fietst, waarin wc papier is verwerkt. Op deze manier worden innovatie en duurzaamheid aan elkaar gekoppeld en wordt een afvalproduct een grondstof.’

Onderzoek

In het innovatieve project wordt onderzocht hoe wc-papier met behulp van een fijnzeef uit afvalwater kan worden gehaald. De cellulose die na het zeven overblijft, kan worden ingezet als grondstof voor bijvoorbeeld isolatie, verpakking, asfalt of energie. Wietze de Haan hierover: ‘Het klinkt misschien voor sommigen onsmakelijk, maar het is vrij simpel. Met een extra fijnzeef kunnen we het cellulose al uit het water halen, voordat dit in het slib van een rioolwaterzuiveringsinstallatie belandt.’

Wetterskip Fryslân bouwt met dit project verder aan een strategische positie rondom grondstoffen uit rioolwater. Het project is een gezamenlijk initiatief van provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân.