Inspiratiebijeenkomst Leeuwarden een hongerige stad

1 december 2015

Inspiratiebijeenkomst Leeuwarden een hongerige stad

Onze wereld is in beweging. Steden zijn in trek. Vandaag de dag leven al 3 miljard mensen in grote steden en in 2030 zal meer dan 60% van de wereldbevolking leven in grootstedelijke gebieden volgens de Verenigde Naties.

Inspiratiebijeenkomst Leeuwarden een hongerige stad, zie hieronder de uitnodiging.

Onze wereld is in beweging. Steden zijn in trek. Vandaag de dag leven al 3 miljard mensen in grote steden en in 2030 zal meer dan 60% van de wereldbevolking leven in grootstedelijke gebieden volgens de Verenigde Naties.
Leeuwarden is geen miljoenenstad maar heeft inmiddels meer dan honderdduizend inwoners te voeden. Hoe kunnen we Leeuwarden zo veel mogelijk zelfvoorzienend maken op het gebied van voeding en de honger van Leeuwarden op een duurzame wijze stillen?
Bent u benieuwd naar nieuwe concepten voor grootschalige lokale productie in en rond de stad? Heeft u zelf ideeën hierover of wilt u hierover meedenken? Kom dan naar de inspiratiebijeenkomst LEEUWARDEN EEN HONGERIGE STAD op donderdag 10 december.
Wethouder Isabelle Diks van de gemeente Leeuwarden zal de bijeenkomst openen. Jan Willem van der Schans, verbonden aan het LEI Wageningen UR en initiatiefnemer van Eetbaar Rotterdam, zal in een inspirerende inleiding vanuit zijn eigen praktijk de kansen belichten die gebouwen, grote stadsboerderijen en grote wijk- en dorpstuinen bieden voor grootschalige voedselproductie voor de stad.
Na de pauze kan iedereen meedenken en ideeën genereren aan de drie inspiratietafels rond de thema’s: lokale productie in en op gebouwen in Leeuwarden, stadsboerderijen in en rond Leeuwarden en wijk- en dorpsmoestuinen in Leeuwarden. Iedereen kan naar eigen inzicht aanschuiven en wisselen van inspiratietafel.
De opbrengst van de avond, alle ideeën worden gebundeld en op een later tijdstip ter inspiratie aangeboden aan de gemeente Leeuwarden.
U bent van harte welkom op 10 december vanaf 19:00 uur in het kantoorpand van de Friese Milieu Federatie, Agora 6 te Leeuwarden. Aanmelden is noodzakelijk i.v.m. de catering.
Let op: Locatie gewijzigd
Wat:
Inspiratiebijeenkomst
LEEUWARDEN, EEN HONGERIGE STAD

Datum:

donderdag 10 december 2015
van 19:30 tot 22:00 uur

Waar:
 Locatie gewijzigd!
Nieuwe locatie: Friese Milieu Federatie
Agora 6, 8934 CJ Leeuwarden Routebeschrijving
PROGRAMMA

AANMELDING
In verband met de catering dient u zich aan te melden via info@friesemilieufederatie.nl
en vol is vol.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Simon Bijlsma van de Friese Milieu Federatie: 058-7600763 ofs.bijlsma@friesemilieufederatie.nl