Inspirerende slotconferentie LvDO Noord-Nederland

29 oktober 2012

Inspirerende slotconferentie LvDO Noord-Nederland

Vrijdag 19 oktober vond de LvDO slotconferentie Noord-Nederland plaats in Het Kasteel in Groningen. De conferentie markeerde de succesvolle uitvoering van het noordelijke LvDO programma, waarin de afgelopen vier jaar zo’n 20 inspirerende duurzame projecten zijn gerealiseerd.

Duurzaam doen: kennis maken met de projecten

De conferentie startte met een projectencarrousel waarin de deelnemers kennis maakten met de uitgevoerde projecten. Door middel van korte presentaties in de vorm van een ‘pecha-kucha’ werden de deelnemers meegenomen in de werkwijze, de samenwerking en het resultaat van de verschillende projecten. De projecten waren daarbij ingedeeld over vier thema’s:

  1. Verduurzamen beleid & organisatie
  2. Methoden & technieken
  3. Energie & leefklimaat
  4. Nieuwe netwerken, slim innoveren

Iedere projectpresentatie werd afgesloten met een stelling of dilemma en er werd samen nagedacht over mogelijke opschaling en het toekomstperspectief.

Tenminste houdbaar tot: netwerken in een ‘volhoudbare’ omgeving

De carrousel werd gevolgd door een netwerklunch. De verschillende deelnemers kregen volop gelegenheid om contacten te zoeken en te netwerken. Kaartjes werden uitgewisseld en nieuwe duurzame samenwerkingsverbanden gesmeed. Naast het netwerken konden de deelnemers tijdens de lunch genieten van de muzikale uitspattingen van Hubble Orkestar. De band die tijdens de dag de muziek verzorgde.

Na de lunch startte het middagprogramma met een inleiding van Europarlementariër Bas Eickhout. Hij lichtte duurzaamheid toe vanuit een Europees perspectief. Een succesvolle transitie naar een duurzame economie zit volgens hem vooral in het doorbreken van huidig gedrag en traditioneel economisch handelen. “Duurzaamheid wordt momenteel vooral toegepast op energieproductie, maar dat is het minst efficiënt.” Kansen liggen volgens Eickhout vooral in de toepassing van hoogwaardige vormen van duurzaamheid. Bijvoorbeeld in de toepassing van duurzaamheid in de (groene) chemie.

Bas Eickhout over duurzaamheid in Europees perspectief
Bas Eickhout over duurzaamheid in Europees perspectief

Vensters naar nieuwe kansen

Na de inleiding van Bas Eickhout was het woord aan LvDO-regisseur Nynke Blijham-Blanksma van de provincie Fryslân om het speciaal gemaakte LvDO projectenboek ‘Vensters naar nieuwe kansen’ te overhandigen aan de gedeputeerden Mark Boumans (Groningen) en Sietske Poepjes (Fryslân).

De overhandiging van het boek ‘Vensters naar nieuwe kansen’
De overhandiging van het boek ‘Vensters naar nieuwe kansen’

In het boek zijn de resultaten en leerervaringen van de noordelijke LvDO projecten beschreven en helpt anderen om inspiratie op te doen.

Zowel Boumans als Poepjes waren enthousiast over het resultaat en benadrukten dat ook in de toekomst in moet worden blijven gezet op samenwerken aan duurzaamheid via praktische projecten. Een vergelijkbare opzet waarin de noordelijke provincies samen werken, biedt wat hen betreft meerwaarde voor een duurzame transitie in het Noorden.

Duurzaam Door

De boekoverhandiging werd opgevolgd door inleidingen van Fred de Jong (IVN), Hans van der Werf (FMF) en Alex van Oost (provincie Drenthe). Alle drie vertelden zij over actuele duurzame (netwerk) initiatieven die in het noorden worden ontwikkeld en uitgevoerd.

Het programma werd afgesloten door Ton Schoot Uiterkamp, emeritus hoogleraar van de Rijksuniversiteit Groningen. Op een geanimeerde wijze blikte hij terug op een succesvolle dag en benadrukte dat het vooral belangrijk is om anders te gaan denken en werken. “De systemen die we al eeuwen gebruiken zijn gebaseerd op oneindigheid en stroken met de eindigheid van de aarde. Het is aan ons om dit te doorbreken en te veranderen, om zo de aarde op verantwoorde wijze door te kunnen geven aan de toekomstige generatie(s).”