Inspraak ontwerp structuurvisie Windstreek 2012 en plan-MER

13 november 2012

Inspraak ontwerp structuurvisie Windstreek 2012 en plan-MER

Tot 10 november kan ingesproken worden op de structuurvisie Windstreek 2012 en bijbehorende plan-MER. De gezamenlijke natuur en milieuorganisaties hebben inmiddels hun zienswijze ingediend. Lees hier de Zienswijze van de gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties m.b.t. de Structuurvisie Windstreek 2012.

Tevens hebben de gezamenlijke natuur en milieufederaties ingesproken op de structuurvisie Windenergie van het Rijk. De inspraaktermijn daarvoor is inmiddels gesloten. Lees hier de Zienswijze Natuur en Milieufederaties m.b.t. plan voor nieuwe Structuurvisie Windenergie op Land