Veel interesse in bijeenkomst chemievrij beheer sportvelden

9 oktober 2017

Donderdag 28 september waren circa 50 mensen vanuit Drentse en Overijsselse gemeenten en groenbeheerders te gast bij sportpark Gerner in de gemeente Dalfsen. De gemeente Dalfsen onderhoudt de openbare ruimte al jaren zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen en deelt de opgedane kennis graag met anderen.

Vanaf 2020 wordt het landelijk verboden op sportvelden bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Tijdens de bijeenkomst in Dalfsen werd kennis en ervaring uitgewisseld hoe gemeenten en groenbeheerders hier naartoe kunnen werken. Welke knelpunten loop je tegenaan als je overstapt naar chemievrij beheer? En welke oplossingen zijn hiervoor? Na een welkom door wethouder Uitslag van de gemeente Dalfsen en een toelichting op het project door Carin Rougoor (CLM) kreeg Ernst Bos, cultuurtechnisch adviseur op het gebied van sport, het woord. Hij schetste een duidelijk beeld van het belang van een gezonde bodem, een gezonde grasmat, lucht en licht. Vervolgens vertelde Bertus Meijer van de gemeente Dalfsen hoe in Dalfsen het chemievrije beheer in praktijk vorm krijgt. Bekijk ook deze tipkaart en het bijbehorende stappenplan…

Aandacht voor de bodem en preventie in plaats van ‘brandjes blussen’ met chemische middelen waren enkele thema’s die steeds weer terug kwamen. Na de lunch was er de gelegenheid om op het sportveld te kijken. Daar werd een bodemmonster gestoken en werd besproken welke
inzichten dat geeft t.a.v. het beheer.

De bijeenkomst was georganiseerd door CLM, EcoConsult, Natuur en Milieu Overijssel en Natuur en Milieufederatie Drenthe vanuit het project ‘Chemievrij beheer van sportvelden in Drenthe en Overijssel’. Binnen het project is nog ruimte voor Drentse en Overijsselse gemeenten om deel te nemen. Zij krijgen dan advies en begeleiding bij het toewerken naar chemievrij beheer op hun sportvelden.

Voor meer informatie en/of aanmelding:
Carin Rougoor, 0345-470769, crougoor@clm.nl