Invasieve exoten

4 juli 2024

Invasieve exoten in je omgeving?

Maak een melding of vraag subsidie aan ter bestrijding.

De Friese Milieu Federatie ondersteunt de Provinsje Fryslân bij vragen die gaan over de bestrijding van invasieve plantsoorten en het aanvragen van subsidie om deze exoten te bestrijden.

Invasieve exoten zijn planten en dieren die van nature niet thuishoren in Fryslân. Zij brengen schade toe aan de biodiversiteit en vormen een groeiend probleem. Deze exoten komen in de natuur terecht door menselijke activiteiten zoals het dumpen van planten, ontsnapping uit gevangenschap, of via handel en transport. Ze kunnen inheemse soorten verdringen, economische schade veroorzaken en gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. De aanpak omvat preventie, bestrijding en beheersing, waarbij vroegtijdige detectie en meldingen belangrijk zijn. Deze meldingen kunnen gedaan worden op www.waarneming.nl of www.telmee.nl.

De provinsje Fryslân heeft drie subsidieregelingen beschikbaar:
– het opstellen van gebiedsplannen voor exotenbestrijding
– de bestrijding van invasieve exoten binnen specifieke natuurgebieden
– het faciliteren van vrijwilligersgroepen die zich inzetten voor exotenbestrijding.

De subsidies zijn bedoeld voor grondeigenaren/terreinbeheerders en vrijwilligersgroepen.

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moeten de invasieve exoten voorkomen op de lijsten van ongewenste soorten van de Europese Unie en de provincie Fryslân. De lijsten zijn te vinden op Beleidsnotitie Invasieve Exoten Fryslân vanaf pagina 35.

Het aanvragen van subsidie kan:
rechtstreeks bij de provincie Fryslân
met hulp van het biodiversiteitsloket: via deze laatste route kan hulp worden geboden bij de aanvraag van de subsidie.

De subsidieregeling loopt tot 31 december 2024. Meer informatie is te vinden op de website van de provincie Fryslân.