Inwoners Camminghaburen willen meer bloemen, vlinders, bijen en vogels

13 november 2013

Inwoners Camminghaburen willen meer bloemen, vlinders, bijen en vogels

Deelnemers aan de Natuurenquête Camminghaburen van de Friese Milieu Federatie en de ANWB willen meer bloemen (94%), vlinders (81%), bijen (75%) en vogels (100%) in de wijk. In totaal zijn er 91 enquêtes ingevuld. Dit aantal respondenten is te laag om daadwerkelijk statistisch onderbouwde uitspraken te kunnen doen. Wel geeft de enquête een beeld van hoe er over dit onderwerp in de wijk gedacht wordt.

De deelnemers  zijn over het algemeen tevreden over de hoeveelheid groen (89%) en verscheidenheid aan groen (83%) in de wijk. Over het groenonderhoud zijn de deelnemers minder tevreden. Circa 46% is ontevreden over het groenonderhoud. Bewoners vinden vooral dat grasvelden onvoldoende gemaaid en bomen en struiken onvoldoende gesnoeid worden.

 

Grote Wielen

Opmerkelijk is het verschil in populariteit tussen de aan de wijk grenzende natuur- en recreatiegebieden de Grote Wielen en de Groene Ster. Ruim 58% van de respondenten geeft aan het afgelopen jaar minder dan vijf keer de Grote Wielen te hebben bezocht. De Groene Ster is het afgelopen jaar slechts door bijna 14% van de respondenten minder dan vijf keer bezocht. Verschillende respondenten geven aan dat de Groningerstraatweg die de wijk van de Grote Wielen scheidt, een grote hindernis vormt voor de bereikbaarheid van het natuurgebied. Verder wordt aangegeven dat er weinig wandel- en fietspaden zijn in de Grote Wielen.

 

Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden streeft naar meer groen in de stad en een verhoging van de biodiversiteit. Dit streven is vastgesteld in het gemeentelijk Groenbeleidsplan. Op dit moment komt onder andere Camminghaburen-Noord in aanmerking om heringericht te worden. Deze herinrichting van de wijk biedt de uitgelezen kans om de doelen uit de Groen- en Stadsvogelbeleidsplannen te realiseren.

Het project Natuur als Buur van de Friese Milieu Federatie vormt een aanvulling op de nieuwe herinrichtingsplannen van de gemeente Leeuwarden. Een van de belangrijkste ingrediënten voor een succesvol project, het herinrichten van de wijk, is burgerparticipatie. Om die reden heeft de FMF samen met de ANWB de Natuurenquête Camminghaburen gehouden en vindt op donderdagavond 14 november een bewonersbijeenkomst in MFC Camminghastins plaats. Hier worden de resultaten van de Natuurenquête Camminghaburen besproken en kunnen bewoners hun ideeën naar voren brengen. De FMF brengt deze ideeën onder de aandacht van de gemeente Leeuwarden.

Resultaten Natuurenquête Camminghaburen-concept