Inwoners Fryslân geven een 8 voor belang duurzame voedselproductie

10 oktober 2018

Inwoners Fryslân geven een 8 voor belang duurzame voedselproductie

Inwoners van Fryslân geven een 8 voor het belang van duurzame voedselproductie. Dit blijkt uit onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) onder 1828 leden van Panel Fryslân. De koers van schaalvergroting lijkt op z’n retour en  de roep om meer duurzame vormen van voedselproductie wordt groter. Het FSP onderzocht hoe inwoners van Fryslân denken over duurzame voedselproductie, de agrarische sector en het Friese landschap.

Aandacht voor duurzaam voedsel
Een aanzienlijk deel van de inwoners van Fryslân let op de herkomst van producten als zij boodschappen doen. Zo geeft bijna tweederde aan dat zij minimaal wekelijks voedselproducten kopen die een milieu- of dierenwelzijnskeurmerk hebben. Hier wordt vooral bij vlees en eieren op gelet. Driekwart zegt ook extra voor landbouwproducten te willen betalen als er in de productie aandacht is besteed aan duurzaamheid.

Hoger opgeleiden verspillen meeste voedsel
Niet alleen aan de productiekant kan worden gewerkt aan verduurzaming, maar ook aan de consumentenkant is het belangrijk dat er duurzaam met voedsel wordt omgegaan en dat er bijvoorbeeld geen voedsel wordt verspild. Opmerkelijk is dat hoger opgeleiden dubbel zo vaak voedsel verspillen als lager opgeleiden. Van de lager opgeleiden geeft 18% aan dat zij wekelijks eetbaar voedsel weggooien terwijl dit bij hoger opgeleiden 43% is.

Aandeel mensen dat eetbaar voedsel weggooit, uitgesplitst naar opleidingsniveau

Bron: Panel Fryslân (FSP), juni 2018

Friese inwoners trots op boeren
Inwoners van Fryslân zijn overwegend positief over de boeren en omarmen boerenbedrijven als deel van het Friese landschap en de Friese identiteit. Een grote meerderheid vindt de boeren belangrijk voor de Nederlandse economie en tweederde geeft aan trots op hen te zijn. Een minderheid vindt dat boeren meer om geld en productie geven dan om de natuur en het welzijn van dieren. Ook wordt de vermeende kloof  tussen boer en burger niet als erg groot ervaren.

Ruime voldoende voor Fries landschap
Het Friese landschap krijgt als rapportcijfer een 7,7 en slechts 5% geeft een onvoldoende. Bijna een derde van de Friese inwoners vindt wel dat de kwaliteit van het landschap achteruitgaat. Zij zien onder andere een terugloop van het aantal soorten weidevogels, bloemen en een eentoniger landschap. Ook de megastallen en windmolens zijn voor velen een doorn in het oog. Een kleine 20% ziet een vooruitgang, mede doordat er volgens hen steeds meer aandacht is voor het landschap.

Lees hier het hele onderzoek:

panel_fryslan_over_duurzame_landbouw_en_het_friese_landschap

Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie met betrekking tot dit onderzoek?
Dan kunt u contact opnemen met: Dirk Postma, programmaleider bij het Fries Sociaal Planbureau,
06 198 51 715 / 058 2348500 of dpostma@friessociaalplanbureau.nl