It Fryske Gea en Landschapsbeheer Friesland starten coöperatie voor het platteland

3 september 2015

It Fryske Gea en Landschapsbeheer Friesland starten coöperatie voor het platteland

 

Roel de Jong

Om ervoor te zorgen dat het Friese landschap zijn aantrekkelijke, diverse en unieke karakter behoudt en versterkt, bundelen It Fryske Gea en Landschapsbeheer Friesland hun krachten in de Koöperaasje DoarpenLân. Roel de Jong is de directeur van de nieuwe coöperatie. De Friese Milieu Federatie is per 1-1-2016 lid van Koöperaasje Doarpenlân. Ook Steunpunt Monumentenzorg heeft zich aangesloten.

Koöperaasje DoarpenLân
De samenleving neemt vaker, en op tal van terreinen, het heft in eigen handen. Ook neemt het gebiedsgericht samenwerken een grote vlucht. Daarom besloten Landschapsbeheer Friesland en It Fryske Gea elkaar op te zoeken, kennis te delen en samen te werken in Koöperaasje DoarpenLân.

Partijen die zich inzetten voor het Friese platteland, kunnen lid worden van de nieuwe coöperatie, aldus directeur De Jong. Gedeputeerde Johannes Kramer is blij met het initiatief. “Als provincie steunen we dit initiatief van harte. Het sluit aan bij de tijdgeest waarin het initiatief minder bij de overheid en meer bij de private sector komt te liggen. Bovendien kan de zo noodzakelijk integrale oplossing enkel door samenwerking tot stand worden gebracht. De coöperatie kan daar een belangrijke rol in spelen.”

Eén platform, één doel
DoarpenLân is een onafhankelijk platform van en voor organisaties die werk maken van het Friese platteland in al haar facetten. DoarpenLân initieert, coördineert en stimuleert initiatieven die de Friese leefomgeving versterken. De coöperatie staat open voor natuur-, landschap en milieuorganisaties, gebiedscollectieven en burgerinitiatieven. Maar ook partijen die zich bezighouden met dorpsontwikkeling, monumentenzorg en cultureel erfgoed zijn welkom. De bundeling van kennis, slagkracht en financiële middelen brengt anders onbereikbare doelen binnen handbereik.