It Fryske Gea koopt Rikkinge: voorbeeld voor natuurinclusieve landbouw

10 december 2018

It Fryske Gea koopt Rikkinge: voorbeeld voor natuurinclusieve landbouw

Een mijlpaal voor de Friese natuurbeschermingsorganisatie. It Fryske Gea koopt de oude enclave Rikkinge, aan de rand van Oosterwolde en zal zo dit eeuwenoude cultuurlandschap voor de toekomst beschermen. Bijzonder is dat het jarenlange onderhoud door biologische boer Hoekstra voortgezet wordt en natuurinclusieve landbouw de toekomst is.

Rikkinge bestaat uit tien hectare weiland aan de rand van Oosterwolde. De kleine perceeltjes zijn grillig van vorm, de sloten nog met de hand gegraven en de es ligt opvallend hoog in het landschap. Vroeger was Rikkinge een kleine enclave met zes keuterboerderijtjes en nog steeds lijkt het of hier de tijd heeft stil gestaan. Voor It Fryske Gea was dat de reden om dit gebied aan te kopen en veilig te stellen voor de toekomst. 

De toekomst voor bloemrijke weilanden
Het dagelijkse onderhoud van de weilanden ligt al jaren in handen van biologische boer Hoekstra.  In de zomer grazen zijn blaarkoppen en herefords in de bloemrijke weilanden. Het vlees en de kaas gemaakt van de melk van deze koeien wordt lokaal via Uw Stadsboer Fryslân verkocht. Henk de Vries, directeur van It Fryske Gea: “Wij denken dat natuur en landbouw elkaar veel meer kunnen versterken. Natuurinclusieve landbouw heeft hierin de toekomst. De basis ligt in het gebruiken van elkaars lokale kennis van de natuur en het landschap, de keten tussen de boer en de consument te verkleinen en het streven naar veel meer biodiversiteit. Wij zijn er trots op dat Rikkinge straks een prachtig uithangbord is voor duurzamere landbouw. Hier behouden we een eeuwenoud stukje cultuurlandschap, geven we natuurinclusieve landbouw een bescheiden impuls en bieden we de inwoners van Fryslân biologische producten van Friese bodem aan.”

Lokale omgeving denkt actief mee

Vooraf aan de aankoop hield It Fryske Gea diverse bijeenkomsten, omdat It Fryske Gea de steun van de inwoners van Oosterwolde essentieel vindt. Wensen, ideeën en tips werden hierbij geïnventariseerd en gebundeld in een toekomstschets voor Rikkinge.  Er zijn zelfs al lokale ideeën om een vrijwilligersgroep te starten. Voor de aankoop droegen het Prins Bernard Cultuurfonds en de Nationale Postcode Loterij bij aan de financiering.