Jaarlijkse kadeschouw Wetterskip Fryslân van start

13 januari 2015

Jaarlijkse kadeschouw Wetterskip Fryslân van start

Wetterskip Fryslân is gestart met de jaarlijkse kadeschouw in Fryslân en in het Groninger Westerkwartier. Rayonbeheerders controleren in januari en februari te voet en met een digitale kaart (tablet) in de hand 3.200 kilometer regionale kade in het beheergebied. Zij bekijken of de kade veilig zijn en of de bewoners en/of grondeigenaren de kade goed onderhouden hebben.

De kadeschouw wordt uitgevoerd, omdat Wetterskip Fryslân wateroverlast in Fryslân en het Groninger Westerkwartier zoveel mogelijk wil voorkomen. Daarvoor is het belangrijk dat de kaden langs de Friese boezem stevig zijn en het water goed kunnen keren. De medewerkers letten er tijdens de schouw op of de kaden goed zijn onderhouden. Bijvoorbeeld of ze vrij zijn van afval, voorwerpen, materialen en beplanting en een goede kwaliteit grasmat hebben.

Meer informatie over de kadeschouw staat op www.wetterskipfryslan.nl/kadeschouw.