Jaarverslag FMF 2011 verschenen

18 juli 2012

Jaarverslag FMF 2011 verschenen

Het jaarverslag 2011 van de Friese Milieu Federatie is verschenen. In dit jaarverslag laten voor het eerst samenwerkingspartners van de milieufederatie hun licht schijnen over het werk van de FMF. Twee voorbeelden.

John Vernooij, directeur van afvalbedrijf Omrin, stelt dat Omrin en FMF de handen ineen slaan om meters te maken in duurzaamheid. Eén van de gezamenlijke initiatieven is Afval Awareness, een project dat basisschoolkinderen bewust maakt van afvalpreventie. Vernooij vindt dat alle basisschoolkinderen in Friesland met dit project in aanraking moeten komen.

Sijtse Hilarides, projectmanager van de Centrale As, is uiteraard blij met de beslissing van de Raad van State m.b.t. Centrale As. De nieuwe weg tussen Dokkum en Nijega mag worden aangelegd. Het stemt hem ook tevreden dat het contact met de Friese Milieu Federatie daarna is omgeslagen. “Tot de uitspraak van 9 november stonden we lijnrecht tegenover elkaar. Gelukkig zijn we sindsdien weer constructief met elkaar in gesprek. Nu werken we vanuit een houding, waarbij we rekening houden met elkaars belangen en doelen”, legt Hilarides uit.

De partijen kijken gezamenlijk vooruit en zoeken binnen een integrale ruimtelijke benadering naar kansen. “Naast het realiseren van de infrastructuur, kijken we ook naar kansrijke mogelijkheden op het gebied van natuur, ecologie, landschap, water, landbouw, recreatie en toerisme. De gebiedsontwikkeling, waar we momenteel hard aan werken, draagt daaraan bij. Ook maken we ons sterk voor landschapsinpassing. Met deze uitgangspunten liggen er volop kansen voor samenwerking.”

Lees hier het jaarverslag 2011 van de Friese Milieu Federatie: FMF jaarverslag 2011