Jonge zeearend geboren in natuurgebied de Alde Feanen

9 mei 2018

Jonge zeearend geboren in natuurgebied de Alde Feanen

Foto Sander de Vries – mannetjes zeearend

Opnieuw is een jonge zeearend geboren in de Alde Feanen, een natuurgebied van It Fryske Gea. De medewerkers en vrijwilligers van de vereniging voor natuurbescherming in Fryslân zijn enthousiast. “Dit gebeurt nu al voor het tweede achtereenvolgende jaar. Het past in een positief verhaal over geduldig werken aan schoner water, meer moerasnatuur en beter beheer”, aldus Sip Veenstra.

Weidevogelcoördinator Sip Veensta is enorm blij, want de zeearenden in de Alde Feanen hebben sowieso één jong. Al een tijd hield hij samen met een groep vrijwilligers de zeearenden in de gaten. Deze week kreeg hij het verlossende bericht. De zeearenden in zijn natuurgebied hebben gezinsuitbreiding. Het blijft nog even spannend hoeveel jongen er in het nest zitten. It Fryske Gea gunt deze roofvogels namelijk alle rust en daarom kijken zij alleen van grote afstand naar het nest. Hopelijk zien Sip of de vrijwilligers binnenkort door de telescoop of er één of twee jonkies opgroeien.

Woningruil met de havik
De zeearenden houden het sowieso spannend. In eerste instantie werd er een webcam geplaatst bij het nest, maar toen besloot de natuur anders. De zeearend nam zijn intrek in een oud haviksnest en de havik koos vervolgens voor het oude zeearendennest. De woningruil blijkt tot nu toe succesvol. Na een periode van machtsvertoon en ruzies tussen beide soorten roofvogels, keerde de rust uiteindelijk terug. Via www.itfryskegea.nl/havik is te zien hoe de havik rustig broedt in zijn enorme nest. Het wel en wee in het zeearendnest blijft helaas grotendeels verborgen door het bladerendak van de bomen.

Rust
It Fryske Gea is alle omwonenden, vogelaars en belangstellenden erg dankbaar voor de afstand die zij bewaren tot het nest van de zeearenden. Rust is enorm belangrijk voor deze immense roofvogels. Door niet op zoek te gaan naar het nest en je aan de regels van het natuurgebied te houden, draag je bij aan een mogelijk broedsucces. Daarnaast ontmoedigt de natuurbeschermingsorganisatie ongewenst bezoek door hekken en cameratoezicht. Een WhatsApp-groep met enthousiaste vrijwilligers houdt zelfs de omgeving in de gaten. Nieuwsgierige vogelaars moeten dus nog twee tot drie maanden geduld hebben totdat het jong voor het eerst zal gaan vliegen en zich steeds meer laat zien.

Wedstrijd met geboortekaartje
Natuurlijk viert It Fryske Gea de geboorte van de jonge zeearend. Tot en met 13 mei staat daarom beschuit met muisjes klaar in bezoekerscentrum Nationaal Park de Alde Feanen aan de Koaidyk te Earnewâld. Kinderen kunnen daar tot en met 27 mei ook een speciaal zeearend-geboortekaartje inleveren en een naam bedenken voor de jonge zeearend(en). Het geboortekaartje is te downloaden via de website www.itfryskegea.nl.