Jongerenpanel wil duurzame energie

22 april 2013

Jongerenpanel wil duurzame energie

Jongerenpanel wil duurzame energieHet jongerenpanel Duurzaam Fryslân overhandigde afgelopen vrijdag haar advies Windenergie vooruit! aan gedeputeerde Hans Konst. De provincie had de jongeren gevraagd mee te denken over windenergie. Het jongerenpanel staat positief tegenover windenergie.

De belangrijke elementen van het advies zijn. Investeer in betrokkenheid bij windenergie. Wind en zon vragen om smart grids en maak daar werk van. Windenergie is vooral nodig om dat duurzame energie moet en omdat er te weinig alternatieven zijn. Dorpsmolens moeten blijven bestaan.