Jubileumactiviteiten Miljeuwurkgroep Boalsert

11 juni 2013

Jubileumactiviteiten Miljeuwurkgroep Boalsert

1. Natuurwandeltochten in Bolsward o.l.v.  plantendeskundige Rintje Altena: voorjaar/zomer en najaar 2013.

2. Fototentoonstelling i.s.m. fotoclub D’Ontspanner.Thema: Natuur, Landschap en Milieu.

3.  Deelname Miljeu Wurkgroep aan de Heamieloptocht 2013: woensdag 26 juni 2013 van af 18:00 uur. Zie ook www.heamiel.nl.

4.  Dag van de Duurzaamheid op het Marne-College in het najaar van 2013.

5.  Uitgave Jubileummagazine “25 jaar Miljeu Wurkgroep Boalsert”.

6.  Actie energiebesparingpakketjes i.s.m. Miedema Lighting najaar 2013.

7.  Feestelijke jubileumavond + presentatie jubileummagazine op 26 oktober 2013 tijdens de Nacht van de Nacht. Nadere info volgt na de vakantieperiode.

8.  Geplande extra activiteit:  Ekodiner i.s.m. Jumbo Kooistra najaar 2013 (o.v.b.).

Nadere info over deze jubileumactiviteiten in de Jubileumnieuwsbrief van de Miljeuwurkgroep Boalsert