Onze Jubileummanifestatie; op nei in duorsume takomst foar Fryslân!

2 november 2022

Bekijk onze Takomstaginda

In december willen we graag met u ons jubileumjaar feestelijk afsluiten! Daarom nodigen wij u van harte uit om aanwezig te zijn tijdens onze Jubileummanifestatie!

Jubileumjaar
Dit jaar hebben we vele evenementen en acties georganiseerd om ons vijftigjarige bestaan te vieren! Daarbij hebben we niet alleen achteruit gekeken, maar zijn we vooral vooruit gaan kijken naar de ’takomst fan Fryslân!’

Jubileummanifestatie
Waar staan we nu in Fryslân als het gaat om de transitie naar een duurzame samenleving? Welke stappen moeten we de komende tijd nog gaan maken? Tijdens de manifestatie komt het allemaal aan de orde. De focus ligt daarbij vooral op die onderwerpen waar wij als FMF het verschil kunnen gaan maken. Bijvoorbeeld als het gaat om het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen voor de landbouw, het bieden van concreet handelingsperspectief voor boeren en burgers. We gaan geen discussie voeren over zaken die mondiaal of nationaal spelen maar richten ons op die onderwerpen waar wij invloed op kunnen uitoefenen.

De Fryske Takomstaginda
Tijdens de Slotmanifestatie presenteren wij de Fryske Takomstaginda. Deze agenda bevat een visie op de uitdagingen en kansen voor Fryslân als het gaat om de klimaatproblematiek. Tijdens de presentatie zal de FMF klimaatgedeputeerde Ymkje Ypma ons meenemen in haar bevindingen die ze dit jaar heeft opgehaald in Fryslân.

Locatie: Ecomunitypark 5, 8431 SM Oosterwolde

Tijd: 10.00 – 14.40 uur

Datum: woensdag 14 december

 

Aanmelden kan op dit moment helaas niet meer.

 

 

Meer informatie over onze sprekers: Joris Lohman en Remco van der TogtJoris Lohman
Directeur strategie – Food Hub

Hoe brengen we de transitie in de praktijk?

Als politicoloog is Joris gefascineerd door de ‘wicked problems’ in ons mondiale voedselsysteem. Samen met Joszi Smeets heeft Joris Food Hub opgericht om zo de voedseltransitie te versnellen naar een gezond en duurzaam voedselsysteem.

Food Hub maakt vernieuwende vormen van voedselonderwijs en begeleidt innovatie- en veranderingstrajecten. Zij helpen bedrijven, overheden, studenten en professionals om de veranderende wereld van voedsel en landbouw beter te begrijpen. Foodhub’s missie is het aanjagen van de transitie naar een eerlijk, gezond, lekker en duurzaam voedselsysteem.

Bekijk de presentatie

LEES MEER

Remco van der Togt
Landschapsarchitect – Strootman Landschapsarchitecten

Een wenkend perspectief voor Fryslân op basis van natuur en landschappelijke kwaliteiten

Remco is landschapsarchitect bij Strootman Landschapsarchitecten, een ontwerpbureau voor zowel landschappelijke als stedelijke opgaven. In hun projecten ontwerpen ze vanuit de overtuiging dat ‘groen’ kan bijdragen aan de gezondheid van mensen en dat de nabijheid van groen meer dan ooit belangrijk is, en richten zich op een duurzame, gezonde en mooie omgeving, met aandacht voor mensen, dieren en natuur.

Remco kent het noorden goed en werkt hier aan complexe integrale opgaven zoals aan de visie ‘klimaatadaptatie Waddenkustgebied in de 21ste eeuw’ in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee, ‘Ruimtelijk perspectief A7-corridor’ in opdracht van de gemeente Groningen en gemeente Midden-Groningen, en ‘Ontspannen Groningen’. Een onderzoek naar de stikstof-, water- en biodiversiteitsopgaven en mogelijke oplossingsrichtingen.

Bekijk de presentatie

LEES MEER

 

Meer informatie over ons panel

Paneldiscussie

Tijdens de paneldiscussie staan er vier belangrijke onderwerpen centraal:

  • Landbouw: verdienmodellen, klimaatadaptatie;
  • Ruimtelijke opgaven: Lelylijn, woningbouw;
  • Impact van de energietransitie op het landschap;
  • Nieuwe democratie & burgerparticipatie.

Een vraag die er dit jaar steeds opnieuw uit springt: hoe zien we Fryslân over 50 jaar? Hoe gaan wij de toekomst inrichten op gebied van landschap en natuur?

Meer informatie over onze Inspiratiesessies

Tijdens de Jubileummanifestatie kunt u één inspiratiesessie volgen. U kunt kiezen uit de volgende sessies:

Natuurinclusieve Zonneparken; ieder Frysk energieproject realiseert een plus voor natuur!

Onder leiding van: Suzanna Bekkema (FMF) & Martijn van der Glas (NMF Groningen / landelijk projectleider Energietuinen) 

Wat zijn natuurinclusieve zonneparken en hoe ontwikkelen we deze? Welke risico’s én kansen zien we voor landschap en natuur in Fryslân of andere maatschappelijke opgaven? In deze workshop inspiratie en informatie over natuurinclusieve zonneparken. Daarna gaan we met elkaar op energieke wijze met elkaar in gesprek over de kansen en risico’s voor Fryslân.

Landbouw: ‘Wat ook kan’!

Onder leiding van: Monique Plantinga (FMF)

De landbouw barst van de potentie om oplossingen te leveren voor grote vraagstukken als biodiversiteit, klimaat, grondstoffen en water. Daarvoor nodig zijn verdienmodellen. In deze sessie krijg je inspiratie met werkende voorbeelden. Daarnaast brengen we met deelnemers kansen in beeld.

Ruimtelijke opgaven: ‘NF2050 als basis voor de opgaven van Fryslân

Onder leiding van: Hans van der Werf (FMF) & Peter de Ruyter (Landschapsarchitect)

Natuerlik Fryslân 2050 als basis voor de ruimtelijke opgaven in Fryslân. Hoe kan water en landschap gebruikt worden voor woningbouw en andere ruimtelijke opgaven. In deze inspiratiesessie gaan we hiermee aan de slag!

Meer bomen voor Fryslân!

Onder leiding van: Paulien Kruiper (FMF) & Dirk Voets (Cobra Groeninzicht)

Bomen zijn onmisbaar voor ons bestaan. Ze leggen CO2 vast, geven schaduw en zijn belangrijk voor de leefbaarheid in dorpen en steden. In deze sessie horen we waarom bomen zo belangrijk zijn en komen we erachter hoe de situatie in Fryslân momenteel is. Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek over welke kansen we – in de verschillende regio’s en in het bebouwd gebied – zien om meer bomen in Fryslân te planten én hoe we deze kansen kunnen verzilveren.

Ecomunitypark: groene bedrijventerreinen!

Onder leiding van: Anne Jan Zwart (Ecomunitypark)

Het Ecomunitypark is een uniek ecologisch werklandschap waarbij er een perfecte balans is tussen bebouwing en natuur. 50% van de omgeving blijft bestaan uit natuur. Vestigen op het bijzonder groene bedrijventerrein Ecomunitypark betekent duurzaam en waardevast bouwen, met veel aandacht voor ruimtelijke kwaliteit. Tijdens de inspiratiesessie krijgt u een rondleiding over het Ecomunitypark!

Lees de terugblik