Kansen genoeg voor tijdelijke natuur in Noord-Nederland

16 april 2014

Kansen genoeg voor tijdelijke natuur in Noord-Nederland

Kansen genoeg voor Tijdelijke Natuur in Noord-Nederland! Tot die conclusie kwamen zo’n 60 deelnemers aan de, door de natuur- en milieufederaties van Drenthe, Friesland en Groningen, georganiseerde bijeenkomst op 3 april. Geen wonder: het concept versterkt de natuurwaarden en verlaagt de beheerkosten. Winst voor economie en ecologie dus.

Eeserwold, een braakliggend bedrijven- en woonterrein van ongeveer 100 hectare, is een goed praktijkvoorbeeld  waar het concept Tijdelijke Natuur al sinds 2010 zijn waarde bewijst. Dit was dan ook de locatie waar onze excursie tijdelijke Natuur plaatsvond. Onder een stralende zon vertelde Mark Zekhuis van Overijssels Landschap dat er zich inmiddels 53 soorten broedvogels hebben gevestigd in het gebied, waarvan 7 Rode Lijst soorten. Ook zijn andere bijzondere dieren gesignaleerd zoals de Otter, Velduil, Noordse winterjuffer en Kleine vuurvlinders. Doordat er nog weinig interesse is van bedrijven voor het terrein kunnen omwonenden en bezoekers voorlopig nog uitgebreid genieten van dit natuurschoon.

De excursie werd omlijst door vier informatieve inleidingen. Nico Beun van het InnovatieNetwerk vertelde over de voordelen van het concept en de resultaten die al zijn behaald. Ook nam hij ons mee in de stappen die grondeigenaren moeten nemen en de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om een terrein in te kunnen richten met Tijdelijke Natuur. Bart van der Kolk sloot daarbij aan met zijn presentatie van een praktijkcasus. Hij gaf de deelnemers inzicht in de procedures die Groningen Seaports als eigenaar van 2600 hectare haven- en industrieterrein heeft doorlopen om ruimte te kunnen geven aan tijdelijke natuur. Carlein Maka van bureau Stroming vertelde vanuit praktijkervaring over het doorlopen van een aanvraag en over de manier waarop grondeigenaren kunnen worden ondersteund.

Voorbeelden
Naast Tijdelijke Natuur bieden braakliggende gronden ook kansen voor bijvoorbeeld bijen- en vlinderweides. Arnoud de Vries vertelde over het project ‘Fryslân Zoemt’ dat de Friese Milieufederatie daartoe heeft ontwikkeld en waarmee inmiddels positieve ervaringen worden opgedaan met enthousiaste bewoners en gemeenten. Dat initiatieven van enthousiaste groepen bewoners kunnen leiden tot een creatieve en zinvolle benutting van braakgronden in woonwijken, bleek ook uit de drie inspirerende filmpjes die door de Natuur en Milieufederatie Drenthe gedurende de middag werden vertoond.

Vervolg
De belangrijkste doelen van de bijeenkomst waren het informeren en enthousiasmeren van partijen over Tijdelijke Natuur. Dat is gezien de positieve reacties tijdens de netwerkborrel na afloop zeker gelukt. Als Friese Milieu Federatie willen we nu samen met grondeigenaren en omwonenden op verschillende, door de bezoekers aangedragen, locaties aan de slag. Zo willen we de biodiversiteit van onze provincie een belangrijke impuls geven.

Meer informatie

Bekijk hier de foto’s van de excursie Tijdelijke Natuur:

Nico BeunMark Zekhuis met publiekMark Zekhuis

Marcel Grit en Reinder Hoekstra

Beeld excursie

Beeld-Excursie-2-1280x768-150x150

Carlein Maka

Locaties op kaart + borrel

Bart vd Kolk met publiek