Welke kansen voor zon en wind zie jij?

Welke kansen voor zon en wind zie jij?

In de Regionale Energie Strategie (RES1.0) bepalen we met z’n allen hoeveel duurzame energie uit wind en zon we in 2030 in Fryslân op land willen opwekken. Zo wordt Fryslân schoner en duurzamer.

De ambities van zowel overheden als maatschappelijke organisaties gaan verder dan wat nu al gerealiseerd is en/of vergunning heeft verkregen. Er is zoveel meer mogelijk in Fryslân!

Een belangrijk aspect bij plannen en projecten voor grootschalige energieopwekking is waar en hoe we dit willen doen. En daar hebben wij jouw hulp bij nodig! Jij als Fries kent de provincie natuurlijk als geen ander!

Wij willen iedereen bedanken voor de input! Wij houden jullie op de hoogte!

De kansenkaart: