Kap gezonde bomen schaadt de ransuil

16 februari 2018

Kap gezonde bomen schaadt de ransuil

In de gemeente Waadhoeke zijn er signalen dat gezonde bomen onnodig worden gekapt. De gemeente heeft dit besluit genomen omdat de bomen een risico zouden vormen voor de veiligheid. Bomenexperts spreken deze uitspraak echter tegen. De bomen die zijn omgekapt zijn kerngezond en bovendien de thuishaven voor veel vogels, waaronder ransuilen.

De onnodige kap van gezonde bomen in de gemeente Waadhoeke zorgt ervoor dat de leefomgeving van de ransuilen steeds kleiner wordt en dat nesten verdwijnen. De bomen die worden gekapt worden vervangen voor iepen. Deze iepen zijn nog jong en niet geschikt voor vogels om in te broeden. Bovendien is de ransuil niet het enige slachtoffer, andere vogels zoals de specht en de buizerd wordt ook het nest ontnomen.

In de gemeente is veel verzet vanuit bewoners tegen de kap van de bomen. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld de kap in Berlikum bij de Menaldumervaart en de Molestrjitte. De bewoners stellen dat de bomen al 43 jaar het aangezicht van het dorp zijn. Ook zijn er signalen dat er onnodig bomen zijn gekapt op een fietspad richting St. Annaparochie. Bomenexperts stellen dat de bomen weliswaar volwassen zijn, maar nog jaren mee kunnen.

De Friese Milieu Federatie is tegen de onnodige kap van gezonde bomen. Het schaadt de leefomgeving van vogels en zorgt ervoor dat er nog minder bomen in de gemeente Waadhoeke staan, een gebied met nu al weinig bomen.

Hebt u zelf ook het vermoeden dat er onnodig gezonde bomen worden gekapt in uw plaats of gemeente? Stuur dan een mailtje naar: info@friesemilieufederatie.nl met daarin uw gegevens, de locatie en het liefst ook foto’s. De Friese Milieu Federatie zal aan de hand van uw berichten in gesprek gaan met de gemeente om onnodige kap in de toekomst te voorkomen.