Kening fan ‘e Greide presenteert: Debatavond met hoogleraar landbouwecologie Pablo Tittonell

17 april 2014

Kening fan ‘e Greide presenteert: Debatavond met hoogleraar landbouwecologie Pablo Tittonell

Op woensdag 23 april organiseert netwerkinitiatief Kening fan ‘e Greide een nieuwe debatavond in het atrium van Natuurmuseum Fryslân. Spreker is Pablo Tittonell (41), één van de bekendste experts op het gebied van landbouw en ecologie. Sinds ruim een jaar is de geboren Argentijn hoogleraar Landbouwecologie aan de Wageningen University. Tittonell staat garant voor scherpe stellingen. Zo zou Nederland volgens hem met succes volledig op biologische landbouw kunnen overschakelen.

ND7_3640.NEF


“Conventionele landbouw en veeteelt niet toereikend”

Net zo gewaagd waren Tittonell’s uitspraken tijdens zijn inaugurele rede, vorig jaar in Wageningen. Daarin stelde hij dat de conventionele wijze van landbouw en veeteelt niet in staat is de wereldbevolking te voeden. Zij is niet duurzaam, vervuilt het milieu, is verantwoordelijk voor verlies aan biodiversiteit en heeft een schadelijke invloed op de gezondheid van de mens, aldus de hoogleraar. Intensivering van agrarische productie is weliswaar dringend gewenst om in 2050 negen miljard mensen voedselzekerheid te garanderen. Maar die moet dan wel ecologisch verantwoord zijn, waarbij intensief en slim gebruik wordt gemaakt van de natuurlijke functies van het ecosysteem, aldus Tittonell.

“Ecologische intensivering in ontwikkelingslanden”

Tittonell stelt dat er voldoende speelruimte is om de wereldvoedselproductie te verhogen en dat tegelijkertijd duurzaam te doen met, wat hij noemt, ‘ecologische intensivering’. Daarbij moet de landbouw en veeteelt intensief en op slimme wijze gebruik maken van de natuurlijke functies die het ecosysteem maar ook het landschap biedt. De ecologische intensivering zou volgens de hoogleraar vooral moeten plaatsvinden in het Zuiden, in ontwikkelingslanden, waar kleine boeren nog altijd verantwoordelijk zijn voor de helft van de wereldvoedselproductie.

“Extensivering in het Noorden”
Het ontwikkelde Noorden (Europa) moet volgens Tittonell juist haar landbouw en veeteelt ‘extensiveren’, waarbij zij minder beslag legt op schaarse hulpbronnen, zoals fossiele brandstoffen, en toch de voedselzekerheid niet in gevaar brengt. Stevige stellingnames die uitnodigen tot een interessant debat.

Muziek van Cosmic U
Om 19.30 uur gaan de deuren van het atrium open. Om 20.00 uur zal Tittonell meer vertellen over zijn expertise, waarna er ruimte is voor debat onder leiding van Catharinus Wierda. Tussendoor is er muziek van de Friese euforische post-folk-rockformatie Cosmic U. De debatavond wordt mede mogelijk gemaakt door It Fryske Gea, is gratis toegankelijk en duurt tot 22.00 uur. Aanmelden kan via: http://www.keningfanegreide.nl/sticky/debatavond-met-pablo-tittonell/

Cosmic U