Kinderen gaan ‘Op Aventoer by de Boer’

4 mei 2015

Kinderen gaan ‘Op Aventoer by de Boer’

AVENTOERBOER_LOGO_CMYK_HEADERHet educatieproject ‘Op Aventoer by de Boer’ is weer van start in Zuidwest Fryslân. Kinderen uit groep 8 van basisschool PCB  It Wraldfinster maakten woensdag 29 april een ontdekkingstocht op de boerderij bij de familie Bokma in De Gouden Boaiem en gingen met  vogelexpert Bendix Okma het veld in. Kinderen maken kennis met de werkzaamheden op de boerderij, de boerderijdieren, het landschap en ze gaan weidevogels spotten.

In de komende twee maanden volgen nog meer kinderen die een bezoek brengen aan boeren die naast hun dagelijkse werkzaamheden ook weidevogelbeheer uitvoeren op hun weilanden.

In mei en juni bundelen vrijwilligers, vogelkenners en boeren rondom Leeuwarden, uit Littenseradiel en Zuidwest-Friesland hun krachten samen om kinderen van Friese basisscholen kennis te laten maken met de boerderij, het landschap en de weidevogels. De kinderen beginnen met een korte les in de klas over de weidevogels en de weidevogelproblematiek. Daarna gaan ze een ochtend of een middag naar de boerderij waar ze het leven op het boerenbedrijf en in de weilanden ontdekken en beleven. Dit duurt ongeveer 2,5 uur, waarbij de kinderen onder andere waterbeestjes vangen, vogels spotten, koeien begroeten en polsstok springen. Door dit project leren ze spelenderwijs waarom het zo belangrijk is dat het weidelandschap in stand blijft voor de mens, de dieren en de weidevogels die er leven.

Weidevogelproblematiek
De weidevogels zijn een belangrijk thema in dit educatieproject. Op dit moment gaat het slecht met de weidevogels die voor een groot deel afhankelijk zijn van het Friese weidelandschap. In 1990 waren er ongeveer 100.000 Grutto broedparen en nu zijn er ongeveer 30.000 broedparen. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat de boer de grond anders bewerkt dan 100 jaar geleden, het waterpeil te laag is en het aantal roofdieren is gestegen. Op dit moment werken veel (groene) organisaties en boeren samen om de weidevogels te behouden.

Op Aventoer by de Boer is een initiatief van Friese Milieu Federatie, Kening fan ‘e Greide, Provincie Fryslân, Woudsend 1816, Landschapsbeheer, Fryske Gea, Natuurmuseum Fryslân, IVN Fryslân, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Mar en Klif, Bond voor Friese Vogelwachten en deelnemende boeren.