Kinderen op Aventoer by de Boer

4 juni 2014

Kinderen op Aventoer by de Boer

Op dinsdag 3 juni was juf Suzan van groep 5, 6, 7 en 8 van OBS De Krunenstrobbe uit Jorwert samen met haar leerlingen op bezoek bij boer Murk Nijdam te Wommels. Tot grote hilariteit van de kinderen stapte juf Suzan met haar mooie witte schoenen in een koeienvlaai. De kinderen maakten vervolgens op speelse wijze kennis met de werkzaamheden van boer Murk Nijdam, zijn koeien en andere dieren in en om de boerderij. Met een boot met fluistermotor werden de kinderen naar de vogelkijkhut gebracht om weidevogels te spotten. De boot was zo fluisterstil dat de kinderen zich afvroegen of er wel een motor op de boot zat.

Boerin Pytsje Bokma uit Heeg kreeg dinsdag 3 juni bezoek van 26 kinderen uit groep 8 van CBS De Bron. Omdat de boerderij van fam. Bokma op het eiland de Gouden Boaijum in Heeg ligt, werden de kinderen op een salonboot naar de boerderij gebracht. “Dit kalfje heeft mijn hele hand afgelikt”, aldus een enthousiaste leerling van De Bron uit Bolsward tijdens de rondleiding over de boerderij. De kinderen maakten kennis met de New Jersey koeien en de kippen.

Op school kregen de kinderen een theorieles van een uur  over  weidevogels. Zo gingen ze goed voorbereid het veld in. Boer Murk Nijdam en boerin Pytsje Bokma vertelden over hun werk en daarna begon het echte avontuur:  waterbeestjes vangen en koeien aaien.  Op het land maakten de kinderen kennis met de kievit, grutto, scholekster en tureluur. De kinderen leerden wie de Kening fan ‘e Greide is: de grutto. De weidevogels houden van vochtig en gevarieerd grasland. Bij boerin Pytsje Bokma en boer Murk Nijdam voelen de grutto en andere weidevogels zich dan ook thuis.

Het bezoek van de kinderen van De Krunenstrobbe  aan boer Murk Nijdam en de kinderen van De Bron aan boer Bokma maakt onderdeel uit van het educatieproject ‘Op Aventoer by de Boer’. Groepen kinderen van meer dan 30 scholen uit Zuid West Friesland, Littenseradiel en rond Leeuwarden  brengen een bezoek aan boeren die zich naast hun dagelijkse werkzaamheden ook inzetten voor weidevogels.

Op Aventoer by de Boer is een initiatief van de Friese Milieu Federatie, Kening fan ‘e Greide, Provincie Fryslân, Woudsend 1816, Landschapsbeheer, Fryske Gea, Natuurmuseum Fryslân, IVN Fryslân, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Mar en Klif, Bond voor Friese Vogelwachten en deelnemende boeren.