Kleur uw Gemeente Groen gelanceerd

26 september 2014

Kleur uw Gemeente Groen gelanceerd

‘Praktijk rond energiebesparing is tot nu toe te fragmentarisch en ad hoc’

Zoetermeer, 26 september 2014 – Gisteravond heeft Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord het officiële startschot gegeven voor ‘Kleur uw Gemeente Groen’. Het programma ondersteunt gemeenten en regio’s om de uitrol van energiebesparing te versnellen en te verankeren. “De praktijk rond energiebesparing van de laatste jaren is fragmentarisch en ad hoc”, aldus Alex Ouwehand, portefeuillehouder Energie van De Natuur en Milieufederaties . “Met deze energieke coalitie ‘of the willing’ zorgen we voor een consistente en constructieve aanpak, gebaseerd op lessons learned.”

Kleur uw Gemeente Groen is een initiatief van Bouwend Nederland, Uneto-VNI, Rabobank, De Natuur- en Milieufederaties, Meer Met Minder, Energieke Regio, Bouwgarant en de Duurzame Energie Koepel. Ouwehand: “Op het gebied van energiebesparing bloeien her en der mooie bloemen op, maar als we goed kijken zien we ook een groot aantal spelers met verschillende belangen. Er zijn veel projecten met weinig continuïteit en samenhang. We beginnen vaak weer opnieuw en herhalen fouten. Energiebesparing is juist een zaak van lange adem, en vergt consistent en consequent werken. Samenwerken in de juiste samenhang, binnen een structureel en continu leerproces. Daar geeft Kleur uw Gemeente Groen invulling aan.”

Borgen
Doelstelling van het ondersteuningsprogramma is om met gemeenten en regio’s kansrijke aanpakken op het gebied van de verduurzaming van bestaande woningen en andere gebouwen te ontwikkelen en uit te voeren. Gericht op woningeigenaren, huurders en woningcorporaties en bedrijfs- en maatschappelijk vastgoed. “Wij brengen de kennis, expertise en marktkracht van de coalitie in, brengen ondernemers en het maatschappelijk middenveld aan tafel en bundelen de vraag naar energiebesparing waardoor aanbodconsortia opgezet kunnen worden. Tenslotte kunnen we de uitvoering kwalitatief en organisatorisch borgen.”

Lokaal aan de slag
Kleur uw Gemeente Groen werkt met teams bestaande uit regiomedewerkers van Bouwend Nederland, Uneto-VNI en De Natuur- en Milieufederaties. Deze regioteams benaderen gemeenten voor het programma. Parallel worden geïnteresseerde ondernemers uit de regio geïnformeerd en ondersteund. Eigenaar-bewoners die daarop besluiten te investeren in energiebesparing en duurzame energieopwekking worden vervolgens door ons op het spoor gezet van ondernemers met een kwalitatief geborgd aanbod. Een klanttevredenheidsonderzoek maakt standaard deel uit van onze werkwijze.”

21 miljard omzet
Kleur uw Gemeente Groen ontwikkelt met gemeenten een compleet samenhangend programma, waardoor een gemeente zich niet meer bezig hoeft te houden met verschillende, losse initiatieven en de coördinatie van alle stakeholders afzonderlijk. Maar ook vanuit het bedrijfsleven verwacht Ouwehand veel animo om te participeren. “Er is in Nederland nog heel veel te doen op het gebied van energiebesparing, maar het is wel de kunst om dat goed te organiseren en aan te boren. Het potentieel is er: 3,2 miljoen woningen in Nederland zitten op energielabel C of lager. Je kunt je er natuurlijk helemaal rijk aan rekenen, maar als je stelt dat de gemiddelde investering voor na-isolatie van een woning ongeveer 7.000 euro bedraagt, dan heb je het op het bestand van drie miljoen woningen over een potentiële markt van euro 21 miljard omzet.”