Klien van Dam: een bevlogen milieuactivist

19 juni 2012

Klien van Dam: een bevlogen milieuactivist

In zijn woonplaats Heerenveen is dinsdag op 85-jarige leeftijd Klien van Dam overleden. Van Dam was niet alleen vele jaren actief op het gebied van de milieubeweging, ook op maatschappelijk terrein heeft hij zich verdienstelijk gemaakt. Mensen kennen hem als een warme persoonlijkheid met een sterk rechtvaardigheidsgevoel.

Klien van Dam een bevlogen milieu-activist

 

 

 

 

 

 

 

Jarenlang was Klien van Dam als docent biologie verbonden aan De Werkplaats van Kees Boeke in Bilthoven en daarna aan Goois Lyceum in Bussum. In die tijd was hij actief gemeentepoliticus van de PSP van zijn woonplaats Eemnes. En zat daar in diverse werkgroepen die probeerden de oprukkende grootschalige landbouw in toom te houden. Later werkt hij als didacticus biologie op de Universiteit van Utrecht. Van Dam had een brede interesse voor milieu en natuur en streefde zijn idealen na. Hij was bewogen en ook bevlogen als het ging om de bescherming van milieu en natuur.

In 1985 werd hij voorzitter en later bestuurslid van het Instituut voor Natuureducatie. Rond de eeuwwisseling werd hij als voorzitter de stuwende kracht van het Milieuplatform. Tot voor kort zat hij ook in het bestuur van de Friese Milieufederatie. Verder was hij actief bij It Fryske Gea, Bûn fan Fryske Fûgelwachten (BFVW), Fryske Feriening foar Fjildbiology en de Waddenvereniging. Van Dam was tevens lid van de Bomenwerkgroep. Deze club streed tegen het kappen van monumentale bomen.

Ook was hij betrokken bij de Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie, een organisatie die zich bezighoudt met het ontstaan en het voorkomen van oorlog. Zelf had hij op principiële gronden in 1947 alle dienst geweigerd, omdat hij van mening was dat ieder mens verantwoordelijk was voor zijn eigen beslissing en niet op bevel alleen kan handelen. Een aantal jaren was Van Dam voorzitter van de Stichting Maatschappelijk Werk Heerenveen. Hielp probleemgezinnen, asielzoekers en andere hulpbehoevenden. Vaak vonden deze activiteiten achter de schermen plaats. Jarenlang streed hij tegen de uitzetting van een Irakese familie in Heerenveen. Het professorengezin ging dankzij zijn steun en begeleiding door tot aan de Raad van State. Groot was de vreugde toen bekend werd dat de familie in Nederland mocht blijven. Een mens is nooit te oud om te leren, vond hij. Tot op hoge leeftijd bleef hij een trouwe bezoeker van de Seniorenacademie.

Megapark Vele malen maakte Van Dam gebruik van het spreekrecht in gemeentelijke commissies. Met name in de strijd tegen het Megapark (Internationaal Bedrijventerrein Friesland) liet hij veelvuldig van zich horen. PvdA-fractievoorzitter Arend Duiker heeft hem de afgelopen tien jaar vele malen meegemaakt als voorman van het Milieuplatform. ,,Onze degens hebben zich vaak gekruist”, aldus Duiker, ,,Maar het kwam ook voor dat de degens dezelfde kant opgingen.” De socialist omschrijft Van Dam als een bevlogen en innemende milieuactivist die niet gauw van zijn standpunt af te brengen is. ,,Compromisloos als het om de natuur ging .”

Zijn vrouw Alice Koopmans, beeldend kunstenaar en consultatiebureau-arts, verklaart de betrokkenheid van haar man als volgt: ,,De teloorgang van het milieu en de natuur grepen hem diep aan, evenals de toenemende cultuur van egoïsme, materialisme en kapitalisme. Hij had heimwee naar bijvoorbeeld wilde bloemen, zeepaardjes in een heldere zee, bijengezoem en andere kleine insecten die het loodje hebben gelegd.”

Froukje Nijholt (Heerenveense Courant)

Bekijk advertentie Klien van Dam geplaatst door de Friese Milieu Federatie in de Leeuwarder Courant.